Besluit Aanwijzing zwemplekken 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 17 april 2018 de lijst ‘Zwemlocaties Noord-Holland 2018’ vastgesteld. De ontwerplijst van de zwemlocaties in het oppervlaktewater heeft ter inzage gelegen van 8 februari tot en met 21 maart 2017.

Bij het aanwijzen van de locaties is rekening gehouden met aantallen zwemmers, waterkwaliteit en veiligheid van de locaties. Voor het zwemseizoen 2018 zijn dezelfde 151 locaties aangewezen als in 2017. De link naar de lijst zwemlocaties 2018 vindt u rechtsboven op de pagina. De lijst is van 26 april tot en met 6 juni op afspraak ook in te zien bij de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem, tel. 023-5143331.

Beroep

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u –bij een spoedeisend belang- een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.

Inlichtingen

Ddhr. J. van Brussel, tel. 023-5143720, brusselj@noord-holland.nl.

 

Uitgelicht

Downloads