Actualisatie provinciale monumentenlijst

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de actualisatie van de provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 het monument De kringwetboerderij “De Eersteling”, Kanaalweg 16 te Assendelft, gemeente Zaanstad, uit de provinciale monumentenlijst uit te schrijven

Ook is aanleiding de uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 augustus 1995, met nummer RO3.93.5497.

Bij deze uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak het besluit van Gedeputeerde Staten om het bezwaar van appellant tegen de plaatsing van de kringwetboerderij gelegen op het adres Kanaalweg 16 te Assendelft op de provinciale monumentenlijst ongegrond te verklaren, vernietigd.

Inzage

De op dit ontwerp-besluit betrekking hebbende stukken kunt u inzien:

1. Het GS-besluit nr. 1007437/1007438

Voor nadere informatie over dit voorgenomen besluit kunt u ook contact opnemen met mevrouw I.H.W. Matheij-Pos, die te bereiken is via telefoonnr. 023-5144382 of via e-mail: matheiji@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Als u het met dit voornemen niet eens bent, kunt u uw zienswijze hierover tot 31 december 2017 indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Sector Regionale Economie & Cultuurhistorie, mevrouw I.H.W. Matheij, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden, kunt u dit ook aangeven.

Uitgelicht