September 2018

 • Broekhornerbrug in Broek op Langedijk 27 en 28 september tijdelijk dicht

  19 september 2018

  Broekhornerbrug in Broek op Langedijk 27 en 28 september tijdelijk dicht De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de Broekhornerbrug in Broek op Langedijk.

 • Afsluiting deel Wogmergouw in Zwaag voor bouw rotonde

  18 september 2018

  Afsluiting deel Wogmergouw in Zwaag voor bouw rotonde Voor de bouw van een rotonde is de Wogmergouw in Zwaag van vrijdag 12 oktober tot en met maandag 22 oktober ter hoogte van het viaduct afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Steunpunt en bediencentrale omgedoopt tot Weg & Waterhuis De Langebalk

  18 september 2018

  Steunpunt en bediencentrale omgedoopt tot Weg & Waterhuis De Langebalk Op 18 september onthulde Chris de Vries, directeur Beheer & Uitvoering, samen met teamsenior en winnares Paulien Vreman de nieuwe naam voor het steunpunt en de bediencentrale: Weg & Waterhuis De Langebalk. Zij gaven daarmee tegelijkertijd het startsein voor de verhuizing van de provinciale weginspecteurs naar hun nieuwe werkplek.

 • Brug Krommenie gaat beperkt draaien

  18 september 2018

  Brug Krommenie gaat beperkt draaien De brug Krommenie in de gemeente Zaanstad gaat vanaf begin oktober beperkt open voor beroepsvaart van Forbo.

 • Eerste activiteiten Archeologiedagen bekend

  18 september 2018

  Eerste activiteiten Archeologiedagen bekend Op 12, 13 en 14 oktober vinden de Nationale Archeologiedagen plaats. Iedereen die bij de Nederlandse archeologie betrokken is, wordt uitgenodigd om tijdens dat weekend de deuren te openen en het publiek met het archeologische erfgoed uit de eigen regio kennis te laten maken.

 • Noord-Holland zet het huis van de democratie open

  14 september 2018

  Noord-Holland zet het huis van de democratie open Politiek gaat over ons allemaal. Provinciale Staten nodigen daarom Noord-Hollanders uit om de democratie mee te maken. Bijvoorbeeld met ‘Het Provinciespel’ of als ‘Gast van de Staten’. Nieuw is het jongerenprogramma De Provinciestrijd.

 • Duurzaam inzetbare tijdelijke Beatrixbrug beperkt verkeershinder

  14 september 2018

  Duurzaam inzetbare tijdelijke Beatrixbrug beperkt verkeershinder De tijdelijke Beatrixbrug bij Westknollendam is in gebruik genomen. De eerste auto’s reden er zaterdag 8 september om 05.00 uur overheen. De brug is in delen opgebouwd. Daardoor kan hij later opnieuw worden gebruikt op andere locaties. De brug kan open en dicht, zodat de scheepvaart kan passeren. Dit is een zeldzaamheid bij tijdelijke bruggen van deze omvang.

 • Asfalteringswerkzaamheden N243: afsluiting avond en nacht op donderdag 20 september

  14 september 2018

  Asfalteringswerkzaamheden N243: afsluiting avond en nacht op donderdag 20 september De provincie Noord-Holland verricht in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 september 2018 onderhoud aan de N243. Er vinden herstelwerkzaamheden aan het asfalt plaats tussen de aansluiting met de N242 bij Alkmaar en de rotonde bij de N509, over een lengte van ruim 10 kilometer.

 • WoonZorgwijzer helpt gemeenten geschiktere woningen te bouwen

  14 september 2018

  WoonZorgwijzer helpt gemeenten geschiktere woningen te bouwen Vanaf vandaag is de WoonZorgwijzer Noord-Holland beschikbaar. De WoonZorgwijzer laat met kaarten zien in welke wijken en buurten mensen met bepaalde ziekten of beperkingen wonen.

 • Leeghwaterbrug (N242) half jaar later opgeleverd

  13 september 2018

  Leeghwaterbrug (N242) half jaar later opgeleverd Uit de nieuwe planning van de aannemer blijkt dat de Leeghwaterbrug pas in september 2019 opgeleverd kan worden. De provincie Noord-Holland heeft in juli 2018 diverse maatregelen aan de aannemer van de Leeghwaterbrug opgelegd, omdat de werkzaamheden niet volgens afspraak verliepen.

 • Kaart met kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in Noord-Holland

  13 september 2018

  Kaart met kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in Noord-Holland Het Steunpunt Monumenten en Archeologie heeft een digitale kaart ontwikkeld met ruimtelijke informatie over het erfgoed in Noord-Holland.

 • Afrondende werkzaamheden busbaan Haarlem – Schiphol uitgesteld

  13 september 2018

  Afrondende werkzaamheden busbaan Haarlem – Schiphol uitgesteld In de periode van 5 tot en met 7 september en 12 tot en met 14 september stonden er enkele werkzaamheden gepland aan de busbaan tussen Haarlem en Schiphol. Wegens weersomstandigheden konden deze niet doorgaan.

 • Inloopbijeenkomsten HOV-tracé tussen Huizen en Laren

  13 september 2018

  Inloopbijeenkomsten HOV-tracé tussen Huizen en Laren Samen met de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren organiseert de provincie Noord-Holland op woensdag 26 en donderdag 27 september twee inloopbijeenkomsten waar bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over het ontwerp van de HOV-verbinding in hun directe woonomgeving.

 • Asfalteringswerkzaamheden busbaan Schiphol-Oost

  13 september 2018

  Asfalteringswerkzaamheden busbaan Schiphol-Oost Op zaterdag 29 september wordt tussen 7.00 en 16.00 uur de laatste laag asfalt aangebracht op de nieuwe busbaan in Schiphol-Oost tussen de Navigatorstraat en de Hendrick Wallaard Sacréstraat.

 • Aanbesteding project HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid kan van start

  13 september 2018

  Aanbesteding project HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid kan van start De aanbesteding voor de aanleg van de busbaan tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer kan van start. De provincie Noord-Holland heeft samen met de projectpartners - Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn - een akkoord bereikt over de financiering en uitvoering van het project.

 • Asfalteringswerkzaamheden N247 Oosthuizen tijdens avond en nacht van 17 tot 20 september 2018

  13 september 2018

  Asfalteringswerkzaamheden N247 Oosthuizen tijdens avond en nacht van 17 tot 20 september 2018 De provincie Noord-Holland verricht van maandag 17 tot en met donderdag 20 september 2018 werkzaamheden op de N247 bij Oosthuizen.

 • Provincie werkt aan duurzaam informatiebeheer

  13 september 2018

  Provincie werkt aan duurzaam informatiebeheer Nog niet alle werkwijzen en systemen van de provincie Noord-Holland voldoen aan de veranderende eisen, die door de snel voortschrijdende digitalisering aan archivering worden gesteld.

 • Sollicitatieprocedure commissaris van de Koning Noord-Holland geopend

  13 september 2018

  Sollicitatieprocedure commissaris van de Koning Noord-Holland geopend Noord-Holland zoekt een nieuwe commissaris van de Koning (cvdK). Vanaf 13 september kunnen kandidaten solliciteren bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Afrondende werkzaamheden aan rotonde en fietstunnel Wogmeer in Spierdijk (N507)

  13 september 2018

  Afrondende werkzaamheden aan rotonde en fietstunnel Wogmeer in Spierdijk (N507) Door werkzaamheden aan de toekomstige N194 (huidige N507) ter hoogte van de rotonde en fietstunnel Wogmeer in Spierdijk is de Wogmeer van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 26 oktober gefaseerd afgesloten. Tijdens deze afsluitingen is doorgaand verkeer niet mogelijk en wordt het verkeer omgeleid.

 • Provinciaal Inpassingsplan voor N247 ter inzage

  18 september 2018

  Provinciaal Inpassingsplan voor N247 ter inzage Vanaf 17 september 2018 ligt het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam/Volendam ter inzage.

 • Afsluiting Binnenwijzend in Westwoud/Hoogkarspel

  12 september 2018

  Afsluiting Binnenwijzend in Westwoud/Hoogkarspel Voor het verwijderen van de tijdelijke brug bij de Binnenwijzend in Westwoud/Hoogkarspel is van maandag 17 september tot en met maandag 15 oktober de Binnenwijzend afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Streekweg.

 • Provincie pakt verontreinigd grondwater aan

  12 september 2018

  Provincie pakt verontreinigd grondwater aan De provincie Noord-Holland gaat de vervuilde grond in Nederhorst den Berg (bij de Dammerweg) saneren.

 • N246 vannacht tussen 1.00 en 3.00 uur afgesloten

  10 september 2018

  N246 vannacht tussen 100 en 300 uur afgesloten De N246 is vannacht tussen 1.00 en 3.00 uur afgesloten vanwege werkzaamheden aan de Beatrixbrug. De N246 is dicht tussen de Starnmeerdijk en de Noorddijk (Westknollendam).

 • Erfgoed en maatschappelijke betrokkenheid centraal tijdens Dag van de Herbestemming

  10 september 2018

  Erfgoed en maatschappelijke betrokkenheid centraal tijdens Dag van de Herbestemming Hoe ga je slim om met de tijd, energie en kennis die buurtbewoners in hun omgeving willen steken? Hoe benader je eigenaren van potentiële monumenten? Participatie moet binnen de Omgevingswet permanent onderdeel van de beleids- en besluitvorming worden, ook als het gaat erfgoed.

 • Communicerende auto’s getest op eerste slimme weg

  10 september 2018

  Communicerende auto’s getest op eerste slimme weg Auto’s die met elkaar én met de verkeerslichten kunnen communiceren reden vorige week over de eerste slimme weg van Nederland, de N205 in de provincie Noord-Holland. Voor het eerst reden in Nederland 7 auto’s met een speciale cruise control tussen het normale verkeer. Van 3 tot en met 7 september 2018 zijn testritten gemaakt. De provincie wil onderzoeken wat de effecten zijn op de verkeersveiligheid en doorstroming.

 • Extra geld naar CO2-infrastructuur, geothermie en Solar Lab

  10 september 2018

  Extra geld naar CO2-infrastructuur, geothermie en Solar Lab De provincie zet € 24,4 miljoen in om de energietransitie te versnellen. Dit bedrag is in het voorjaar vastgesteld door Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben nu een aantal projecten benoemd die een bedrag krijgen toegewezen. Het geld gaat onder meer naar de realisatie van een CO2-infrastructuur om de glastuinbouw te verduurzamen, verkenning naar mogelijkheden gebruik van aardwarmte, bouw Solar Lab en aanpassing aan klimaatveranderingen.

 • Innovatieve sensoren in Alkmaarse Brug

  10 september 2018

  Innovatieve sensoren in Alkmaarse Brug De provincie Noord-Holland heeft begin september 2018 innovatieve sensoren geplaatst op de Alkmaarse Brug in de provinciale weg N242, gemeente Hollands Kroon. De sensoren geven informatie waarmee storingen, hinder en verkeersopstoppingen worden voorkomen. De Alkmaarse Brug is de eerste brug waar slimme data wordt verzameld met de sensoren.

 • Liniebrug en natuurverbinding Nigtevecht officieel open

  07 september 2018

  Liniebrug en natuurverbinding Nigtevecht officieel open Met een kanonschot ging de brug bij Nigtevecht officieel open op 7 september 2018. De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal heet vanaf nu Liniebrug om te onderstrepen dat het een verbinding is tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. In 2020 willen beide linies onder de naam Hollandse Waterlinies één groot werelderfgoed worden.

 • Restwerkzaamheden ovonde Langereis (N241) op 10 september

  06 september 2018

  Restwerkzaamheden ovonde Langereis (N241) op 10 september De provincie Noord-Holland verricht op maandag 10 september 2018 restwerkzaamheden aan de ovonde Langereis (N241). Tussen 9.00 en 15.00 uur worden enkele verkeersborden geplaatst.

 • Toebehoren gesneuvelde Russische soldaat Vondst van de Maand

  06 september 2018

  Toebehoren gesneuvelde Russische soldaat Vondst van de Maand - opsomming In Huis van Hilde is vanaf komend weekend een heel bijzondere Vondst van de Maand te zien; de persoonlijke bezittingen van een in 1799 gesneuvelde Russische soldaat.

 • Bermafzetting Markerwaardweg (N240), Medemblik van 11 –14 september

  06 september 2018

  Bermafzetting Markerwaardweg (N240), Medemblik van 11 –14 september De provincie Noord-Holland verricht van 11 tot en met 14 september 2018 werkzaamheden aan telecomkabels langs de provinciale Markerwaardweg. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren, is een bermafzetting noodzakelijk.

 • Minister Ollongren ontvangt 12 september profielschets nieuwe cvdK

  05 september 2018

  Minister Ollongren ontvangt 12 september profielschets nieuwe cvdK Op 12 september stellen Provinciale Staten de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland vast. Daarna bieden zij de profielschets aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. Vervolgens stelt de minister de vacature open.

 • Goed perspectief Noord-Hollandse detailhandel

  05 september 2018

  Goed perspectief Noord-Hollandse detailhandel Leegstand winkels neemt af, het aantal banen in de detailhandel neemt toe. Het aantal winkels neemt licht af en het aantal plannen voor nieuwe winkels is stabiel. Het vooruitzicht voor de winkelbranche is gunstig.

 • Gunning bouw HOV in ’t Gooi Hilversum uitgesteld

  05 september 2018

  Gunning bouw HOV in ’t Gooi Hilversum uitgesteld De definitieve gunning voor het Hilversumse deel van de bouw van de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum is met enige weken uitgesteld.

 • Werkzaamheden busbaan Haarlem – Schiphol afgerond

  05 september 2018

  Werkzaamheden busbaan Haarlem – Schiphol afgerond De provincie Noord-Holland voerde onlangs werkzaamheden uit aan de busbaan tussen Haarlem en Schiphol. De laatste afrondende werkzaamheden worden van 5 tot en met 7 september en van 12 tot en met 14 september tussen 9.00 uur en 15.00 uur uitgevoerd. U zult hiervan mogelijk hinder ondervinden.

 • “Hij is niet helemaal fluisterstil. Het blijft toch een machine.”

  04 september 2018

  “Hij is niet helemaal fluisterstil. Het blijft toch een machine.” 3 Sinds juli 2018 rijden er 21 elektrische bussen in Noord-Holland Noord. Daar komen later dit jaar 62 bussen bij. Wat betekent dat voor de buschauffeurs? Gedeputeerde mobiliteit, Elisabeth Post, nam een kijkje in Hoorn bij de nieuwe laadpalen en bussen van Connexxion.

 • 100.000ste bezoeker voor het Afsluitdijk Wadden Center

  03 september 2018

  100.000ste bezoeker voor het Afsluitdijk Wadden Center Binnen een half jaar na de opening van het Afsluitdijk Wadden Center is een mijlpaal bereikt; de 100.000ste bezoeker is verwelkomd. Gerard Bos en Maureen Banks uit Anna Paulowna waren de gelukkigen.

 • Nachtafsluiting bij Beatrixbrug (N246) in Westknollendam

  07 september 2018

  Nachtafsluiting bij Beatrixbrug (N246) in Westknollendam De N246 tussen de kruising Noorddijk en de inrit Markervaart is vanaf vrijdag 7 september 20.00 uur tot en met zaterdag 5.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In deze nacht wordt de N246 aangesloten op de tijdelijke Beatrixbrug.