Afsluiting N506 Lutjebroek en Enkhuizen en deel Raadhuislaan in Grootebroek

Vanwege diverse werkzaamheden is de N506 tussen de Voetakkers in Lutjebroek en het kruispunt met de N302 in Enkhuizen van maandag 4 juni tot en met maandag 18 juni 2018 afgesloten voor al het verkeer.

De Raadhuislaan tussen de N506 en Stede Broecweg in Grootebroek is van maandag 4 juni tot en met maandag 2 juli 2018 afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Dit brengt aanzienlijke verkeershinder met zich mee en zorgt mogelijk voor geluids- en trillingshinder.
 
Heijmans voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Noord-Holland, als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg.

Luchtfoto

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het asfalteren van de N506 en het naastgelegen fietspad tussen de Voetakkers en de N302
 • Het vervangen van de deklaag op de rotonde Florasingel
 • De aanleg van een grote duiker (een soort betonnen watergang) onder de N506
 • Het vervangen van het dek bij het sluisje Broekerhaven
 • Het aansluiten van de Raadhuislaan op de parallelweg naar de Voetakkers
 • Het verwijderen van de verkeerslichten bij T-splitsing Raadhuislaan/N506

Naast de werkzaamheden voor project N23 Westfrisiaweg, voert Heijmans tijdens de afsluiting ook diverse werkzaamheden uit op de Raadhuislaan voor de gemeente Stede Broec.

Verkeers- en geluidshinder

Op onderstaande afbeelding zijn in rood de afgesloten wegvakken weergegeven.

Afgesloten wegvakken

N506

Van maandag 4 juni 06.00 uur tot en met maandag 18 juni 2018 05.00 uur is de N506 tussen de Voetakkers en het kruispunt met de N302 geheel afgesloten voor al het verkeer.

Raadhuislaan

Van maandag 4 juni 06.00 uur tot en met maandag 2 juli 05.00 uur 2018 is de Raadhuislaan in Grootebroek afgesloten tussen de N506 en de Stede Broecweg voor al het verkeer.

Florasingel

De groene pijlen op afbeelding 1 geven de rotonde Florasingel in Bovenkarspel aan. De rotonde is voor al het verkeer afgesloten van maandag 4 juni 06.00 uur tot en met maandag 18 juni 2018 05.00 uur. Vanaf maandag 11 juni kan het verkeer uit Grootebroek weer oversteken naar de Zuiderdijk en omgekeerd. De werkzaamheden zorgen mogelijk voor geluids- en trillingshinder.

Nieuwe situatie

Vanaf maandag 18 juni 2018 05.00 uur is de N506 weer open voor al het verkeer. De Raadhuislaan is vanaf maandag 2 juli 2018 05.00 uur open voor al het verkeer. Het verkeer rijdt vanaf dan via de nieuwe parallelweg naar de Voetakkers richting N506.

Omleidingsroutes

Omleidingsroutjes gemotoriseerd verkeer N506

Omleidingsroutes

 • Verkeer ten zuiden van de N506, op de Zuiderdijk, wordt via de Burgemeester J. Zijpweg en Oostergouw, via de Markerwaardweg naar de N506 geleid. Vanaf hier kan het verkeer richting Hoorn of Enkhuizen rijden.
 • Verkeer ten noorden van de N506 wordt vanaf de Florasingel, Stede Broecweg, Burgemeester J.N. Stuifbergenlaan en Dirk Essenlaan naar de N302 geleid.
 • Verkeer op de A7 richting Enkhuizen wordt via afrit 9 Hoorn-Noord naar de N302 geleid.
 • Het verkeer op de toeleidende wegen naar de N506 in Hoorn wordt via de N506 en Oostergouw naar de N302 geleid.

Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer Raadhuislaan

 • Verkeer op de Stede Broecweg en Raadhuislaan wordt tijdens de afsluiting van de Raadhuislaan omgeleid via de Wijzend en Voetakkers naar de N506.

Omleidingsroutes fietsers afsluiting Raadhuislaan

 • Fietsverkeer wordt omgeleid via het park en Voetakkers naar het fietspad langs de N506.

Toekomstige situatie

De bestaande aansluiting van de Raadhuislaan op de huidige N506 (toekomstige N307) vervalt. Verkeer rijdt in de toekomst via de Voetakkers de N307 op.

Vanaf de Raadhuislaan tot aan Enkhuizen wordt dit deel van de weg een 80 kilometerweg.