Vismigratierivier Afsluitdijk in september de markt op

Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. De aanbesteding start in september.

Vismigratierivier in de Afsluitdijk

Rond de jaarwisseling wordt bekend welk bedrijf het werk gaat uitvoeren. De bouw start voor de zomer van 2019.

Twee delen

De bouw van de Vismigratierivier is opgeknipt in twee delen. Het eerste deel is de opening in de Afsluitdijk. In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat dit onderdeel meegenomen bij de versterking van de Afsluitdijk. Het tweede deel is de aanleg van de slingerende Vismigratierivier in het IJsselmeer en de Waddenzee. Voor dit tweede deel zoekt de provincie Fryslan per september een aannemer. In 2022, wanneer beide delen klaar zijn, is de Vismigratierivier klaar voor gebruik.

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waardoor vissen weer 24/7 en 365 dagen per jaar heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Voor sommige vissoorten, zoals de paling en de zalm, is het belangrijk om heen en weer te zwemmen van zout naar zoet water en omgekeerd. Dit doen ze om op te groeien of zich voort te planten. Doel is het verbeteren van de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee.

De provincie Fryslân is opdrachtgever van de Vismigratierivier namens De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Zij werken aan een nieuwe dijk op het gebied van duurzame energie, natuur, recreatie en toerisme. Kijk voor meer informatie op: www.deafsluitdijk.nl.