Werkzaamheden natuurgebied Waalenburg dit voorjaar van start

De provincie Noord-Holland heeft bouwborden geplaatst in natuurgebied Waalenburg op Texel. Dit voorjaar beginnen de werkzaamheden in het natuurgebied.

Het werk wordt uitgevoerd door Combinatie Tessel (Aannemerscombinatie Boskalis/KWS).

Start werkzaamheden

De uitvoering van Waalenburg kent een knip. De eerste werkzaamheden in het gebied, die dit voorjaar plaatsvinden, hebben betrekking op de recreatieve voorzieningen, zoals de renovatie van de vogelkijkhut bij de Westerkolk en uitkijkpunten bij de Hertenkamp, Zaandammerdijk en Weegeswaal. Na de zomer zullen de grootschalige graafwerkzaamheden starten. Het totale werk zal in het voorjaar van 2019 gereed zijn. 

Watervergunning

Voor deze recreatieve elementen zijn aparte watervergunningen verleend. Sinds dinsdag 16 januari 2018 is ook de grote watervergunning Waalenburg onherroepelijk. Deze heeft betrekking op de graafwerkzaamheden aan de randsloot die pas van start gaan als de nulmeting van het watersysteem is afgerond. Naar verwachting starten deze werkzaamheden in augustus na het broedseizoen. 

Natuurgebied Waalenburg 

Natuurgebied Waalenburg is een belangrijk weidevogelgebied in het midden van Texel, al sinds 1909 in beheer bij Natuurmonumenten. Met de werkzaamheden worden de omstandigheden voor de natuur verbeterd, krijgt de natuur en met name een waardevol vogelgebied volop de ruimte. Ook wordt De Staart opnieuw ingericht en er komen nieuwe recreatiemogelijkheden waaronder een fiets- en ruiterpad.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.