Tweede Informatieavond bodemverontreiniging Dammerweg Nederhorst den Berg

Dinsdagavond 23 januari van 19.45 uur tot 21.00 uur organiseert de provincie een tweede informatiebijeenkomst over de bodemverontreiniging langs de Dammerweg. De bijeenkomst vindt plaats in Het Spiegelhuys, Dammerweg 3 te Nederhorst den Berg. Inloop vanaf 19.15 uur.

Op een aantal locaties langs de Dammerweg (tussen nummer 83 en 112) en de Eilandseweg is sprake van verontreiniging van de bodem. Een deel van deze verontreiniging heeft zich ook verspreid naar het (diepe) grondwater maar dit levert geen risico’s op voor de mens. Eind 2015 zijn omwonenden hierover op een eerste informatiebijeenkomst geïnformeerd.

Inmiddels heeft de provincie een gebiedsbeheerplan opgesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen voor de monitoring en het beheer van de diepe grondwaterverontreiniging. Dit plan wordt op 23 januari toegelicht.

Uitgelicht