Start nieuwe fase Schipholcorridor

De bestuurders van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hebben in december ingestemd met de start van een nieuwe fase in de aanpak van de Schipholcorridor, de optimalisatie van stationsomgevingen langs de spoorlijn tussen Leiden en Lelystad.

Stations ingang

In deze nieuwe fase wordt verkend wat nodig is om tot goede keuzes te komen voor de verschillende stationsomgevingen.

De afgelopen maanden zijn ontwikkelingen en kansen langs de ‘Schipholcorridor’ in beeld gebracht, die invloed hebben op de 17 OV-knooppunten op deze lijn. Het gaat zowel om ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer als over de inrichting van het gebied rondom de stations.

De Schipholcorridor is een belangrijke corridor van het provinciale programma OV Knooppunten.