Alles in het werk voor snel herstel Rekervlotbrug

De provincie stelt momenteel alles in het werk om de defecte bruglager in de Rekervlotbrug over het NH-Kanaal te Bergen met grote spoed te herstellen.

Door de hijswerkzaamheden van afgelopen dinsdag ondervindt de scheepvaart geen hinder meer, maar geldt voor fietsers en voetgangers een omleiding over de Koevlotbrug.

De provincie werkt er hard aan om de Rekervlotbrug ook voor fietsers en voetgangers weer toegankelijk te maken.

Update 12 januari 2018

De provincie start vandaag om 9.00 uur met de herstelwerkzaamheden. Zodra meer bekend is over het precieze moment waarop de brug weer toegankelijk is, bericht de provincie hierover onmiddellijk.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail naar het Servicepunt. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via Twitter of via de website van Gebiedscontract Midden-Noord.