Januari 2018

 • Start nieuwe fase Schipholcorridor

  23 januari 2018

  Start nieuwe fase Schipholcorridor De bestuurders van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hebben in december ingestemd met de start van een nieuwe fase in de aanpak van de Schipholcorridor, de optimalisatie van stationsomgevingen langs de spoorlijn tussen Leiden en Lelystad.

 • 5 miljoen voor 53 rijksmonumenten in Noord-Holland

  19 januari 2018

  5 miljoen voor 53 rijksmonumenten in Noord-Holland De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. Het geld is onder andere toegekend aan 28 kerken en 9 molens. Een aantal projecten in de categorie Industrieel erfgoed, waaronder meelfabriek De Vrede in Zaanstad en de watertoren in Castricum krijgt ook een geldbedrag.

 • Miljoenenimpuls voor Noord-Holland

  19 januari 2018

  Miljoenenimpuls voor Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen € 69 miljoen extra investeren in energietransitie, duurzame economie, mobiliteit en natuur.

 • Provincies Noord- en Zuid-Holland testen samen slimme innovaties tegen geluidoverlast

  19 januari 2018

  Provincies Noord- en Zuid-Holland testen samen slimme innovaties tegen geluidoverlast De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) op zoek gegaan naar slimme innovaties om geluidsoverlast langs provinciale wegen te verminderen. Dit specifiek voor locaties waar bestaande oplossingen zoals stil asfalt en geluidschermen niet mogelijk of wenselijk zijn.

 • Partner bekend voor realisatie trajectonderhoud N246-N244 tot Alkmaar

  19 januari 2018

  Partner bekend voor realisatie trajectonderhoud N246-N244 tot Alkmaar In december 2017 is de aanbesteding van het trajectonderhoud van de provinciale wegen N246 en N244 tot Alkmaar afgerond en is de opdracht gegund aan aannemer Dura Vermeer.

 • Werkzaamheden Burgervlotbrug in Schagen gepland vanaf 5 maart

  18 januari 2018

  Werkzaamheden Burgervlotbrug in Schagen gepland vanaf 5 maart De provincie Noord-Holland en WaakSaam hebben onlangs de concept uitvoeringsplanning vastgesteld voor de reparatiewerkzaamheden en het maken van stalen remmingswerken bij de Burgervlotbrug.

 • Tweede Informatieavond bodemverontreiniging Dammerweg Nederhorst den Berg

  18 januari 2018

  Tweede Informatieavond bodemverontreiniging Dammerweg Nederhorst den Berg Dinsdagavond 23 januari van 19.45 uur tot 21.00 uur organiseert de provincie een tweede informatiebijeenkomst over de bodemverontreiniging langs de Dammerweg. De bijeenkomst vindt plaats in Het Spiegelhuys, Dammerweg 3 te Nederhorst den Berg. Inloop vanaf 19.15 uur.

 • Pont Leeghwaterbrug verplaatst naar noordkant brug

  18 januari 2018

  Pont Leeghwaterbrug verplaatst naar noordkant brug De fietsers- en voetgangerspont die vanaf maandag 22 januari gaat varen, is verplaatst naar de noordkant van de Leeghwaterbrug (N242 Alkmaar), ter hoogte van de Koelmalaan.

 • Stichting Leefomgeving Schiphol verdeelt € 20 miljoen

  18 januari 2018

  Stichting Leefomgeving Schiphol verdeelt € 20 miljoen De stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) gaat tot en met 2020 € 20 miljoen verdelen in gebieden nabij de start- en landingsbanen van Schiphol.

 • Provinciaal verkeersmanagement werpt vruchten af

  18 januari 2018

  Provinciaal verkeersmanagement werpt vruchten af Vooral door afstemming van verkeerslichten is de verkeersdoorstroming verbeterd met 8,4 procent in de periode 2015-2016. Ook heeft het verkeersmanagement geholpen om de groei van het verkeer op te vangen.

 • Grondwaterstanden natuurgebied Waalenburg online

  18 januari 2018

  Grondwaterstanden natuurgebied Waalenburg online De provincie Noord-Holland heeft in natuurgebied Waalenburg op Texel een uitgebreid meetpunten netwerk aangelegd voor het peilen van het grond- en oppervlaktewater. Met zogenoemde peilbuizen worden nauwkeurig de waterstanden en het zoutgehalte gemeten. Iedereen kan deze gegevens nu online inzien op www.dinoloket.nl.

 • Gevolgen van verbod pulsvisserij voor de visserijgemeenschappen nog niet te overzien

  17 januari 2018

  Gevolgen van verbod pulsvisserij voor de visserijgemeenschappen nog niet te overzien Ondanks inzet van alle betrokken partijen gaat dinsdag 16 januari 2018 voor de Nederlandse Visserijgemeenschappen de geschiedenis in als een zwarte dag voor de Visserijsector. Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid tegen de legalisering van de pulsvisserij gestemd. De sociaal-economische gevolgen voor de visserijgemeenschappen zijn niet te overzien, aldus het Bestuurlijk Platform Visserij.

 • Aantal banen in Noord-Hollandse detailhandel groeit

  17 januari 2018

  Aantal banen in Noord-Hollandse detailhandel groeit Het aantal banen in de Noord-Hollandse detailhandel is gegroeid naar 140.000. In Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland is de groei het sterkst.

 • Werkzaamheden kabels en leidingen Wilhelminasluis Zaandam

  17 januari 2018

  Werkzaamheden kabels en leidingen Wilhelminasluis Zaandam Heijmans en Liander voeren de komende vier à vijf weken werkzaamheden uit voor het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen op de Westkade van de Wilhelminasluis in Zaandam.

 • 18 januari 2018 werkzaamheden hefbrug Oterleek (N508)

  16 januari 2018

  Werkzaamheden hefbrug Oterleek: stremming 13 juli ‘s ochtends De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 18 januari 2018 werkzaamheden aan de hefbrug Oterleek aan de N508. De provincie voert hier mechanisch onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden uit.

 • N243 verkeersbesluiten en verslag informatiebijeenkomsten online

  16 januari 2018

  N243 verkeersbesluiten en verslag informatiebijeenkomsten online Het verslag van de informatiebijeenkomsten over de herinrichting van de N243 Alkmaar – Avenhorn van dinsdag 12 en woensdag 13 december 2017 is beschikbaar op de webpagina.

 • Sloop oude Vechtbrug in Weesp gestart

  16 januari 2018

  Sloop oude Vechtbrug in Weesp gestart Vanaf dinsdag 16 januari wordt het eerste deel van de oude Vechtbrug gesloopt en in containers over de weg afgevoerd. Het is deze eerste dag niet mogelijk over de Vecht onder de bruggen door te varen.

 • 22 januari informatieavond vervanging brug Ouderkerk

  16 januari 2018

  22 januari informatieavond vervanging brug Ouderkerk In opdracht van de provincie Noord-Holland voert aannemerscombinatie Brug Ouderkerk ingrijpende werkzaamheden uit aan de brug over de Amstel in de N522 te Ouderkerk aan de Amstel.

 • Chique snuisterijen aan boord zeventiende-eeuws scheepswrak

  16 januari 2018

  Chique snuisterijen aan boord zeventiende-eeuws scheepswrak Onderzoekers hebben een bijzondere poederdoos aangetroffen tussen de archeologische vondsten die afkomstig zijn uit het Palmhoutwrak.

 • Asfaltboringen N239 tussen Nieuwe Niedorp en Lambertschaag 17 tot en met 19 januari

  15 januari 2018

  Asfaltboringen N239 tussen Nieuwe Niedorp en Lambertschaag 17 tot en met 19 januari Afbeelding In vervolg op eerdere milieutechnische onderzoeken voert de provincie Noord-Holland van woensdag 17 januari tot en met vrijdag 19 januari asfaltboringen uit op diverse locaties op de N239 tussen Nieuwe Niedorp en Lambertschaag.

 • Laatste fase werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel

  15 januari 2018

  Laatste fase werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel Afbeelding Vorige week is de provincie Noord-Holland aan de laatste fase van de werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas op Texel begonnen.

 • ‘Bevorder integriteit overheidsbestuur’

  12 januari 2018

  Johan Remkes Volksvertegenwoordigers die criminele banden hebben, moeten kunnen worden geschorst als lid van de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Staten-Generaal. Johan Remkes, commissaris van de Koning (cvdK) van Noord-Holland, vindt dat zo’n bepaling moet worden opgenomen in de Ondermijningswet, waaraan het kabinet werkt. Hij zegt dit in zijn nieuwjaarstoespraak 2018.

 • Rekervlotbrug hersteld

  12 januari 2018

  Rekervlotbrug hersteld Het herstelwerk aan de Rekervlotbrug over het NH-Kanaal te Bergen is met succes afgerond. De brug is nu ook weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

 • Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

  12 januari 2018

  Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend 3 De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari 2018 officieel geopend. Door de aanleg van een voetgangersonderdoorgang onder de Jaagweg bij Ilpendam is de doorstroming en de veiligheid voor al het verkeer op de N235 verbeterd.

 • Provinciale cofinanciering mogelijk bij EFRO-programma’s

  12 januari 2018

  Provinciale cofinanciering mogelijk bij EFRO-programma’s Bij een aanvraag voor de Europese EFRO-programma’s Kansen voor West2 en INTERREG kan provinciale cofinanciering worden aangevraagd. Aanvragen kan vanaf 15 januari.

 • Alles in het werk voor snel herstel Rekervlotbrug

  12 januari 2018

  Alles in het werk voor snel herstel Rekervlotbrug De provincie stelt momenteel alles in het werk om de defecte bruglager in de Rekervlotbrug over het NH-Kanaal te Bergen met grote spoed te herstellen.

 • N23 Westfrisiaweg wordt N194 en N307

  16 januari 2018

  N23 Westfrisiaweg wordt N194 en N307 Als de werkzaamheden van project N23 Westfrisiaweg van de provincie Noord-Holland eind 2018 gereed zijn, zal nergens N23 Westfrisiaweg op de borden verschijnen. De wegnummers van de nieuwe verbinding tussen Heerhugowaard en Enkhuizen worden namelijk N194 en N307.

 • Bermverlaging provinciale wegen van 15 januari tot en met 2 februari

  11 januari 2018

  Bermverlaging provinciale wegen van 15 januari tot en met 2 februari De provincie Noord-Holland verricht van 15 januari tot en met 2 februari 2018 werkzaamheden aan de bermen langs de N241 tot en met de N244 en de N512. De bermen worden verlaagd om de wateroverlast te verhelpen en daarmee de veiligheid van de weggebruikers te borgen.

 • Inzage- en reactietermijn Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam verlengd

  10 januari 2018

  Inzage- en reactietermijn Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam verlengd Voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam is het voorontwerp voor het provinciaal inpassingsplan (PIP) gereed.

 • Scheepvaartverkeer Rekervlotbrug bij Koedijk weer mogelijk

  09 januari 2018

  Scheepvaartverkeer Rekervlotbrug bij Koedijk weer mogelijk Het scheepvaartverkeer kan weer gebruikmaken van het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van de Rekervlotbrug.

 • Rekervlotbrug gestremd voor alle scheepvaartverkeer

  09 januari 2018

  Rekervlotbrug gestremd voor alle scheepvaartverkeer De Rekervlotbrug over het NH-Kanaal te Bergen is sinds de ochtend van 8 januari 2018 gestremd voor alle scheepvaartverkeer. Door een storing kan de brug niet meer worden geopend.

 • Lezing Huis van Hilde: 'Het Holland van vóór de graven'

  08 januari 2018

  Lezing Huis van Hilde: Het Holland van vóór de graven zegel De archeologie van het vroegmiddeleeuws Holland is erg mysterieus. Het is een periode waarover weinig schriftelijke bronnen bestaan maar waarin veel gebeurde; de val van het Romeinse rijk, de ontwikkeling van Holland en de aanzet voor het latere graafschap Holland.

 • Wijzigingen PRV ter inzage

  08 januari 2018

  Wijzigingen PRV ter inzage Afbeelding Op 18 april 2017 besloten Gedeputeerde Staten (GS) een aantal artikelen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) te wijzigen.

 • Werkzaamheden Provincialeweg Venhuizen (N506) op 9 januari 2018

  08 januari 2018

  Werkzaamheden Provincialeweg Venhuizen (N506) : op 9 januari 2018 De provincie Noord-Holland verricht werkzaamheden op dinsdag 9 januari 2018 op de N506 in Venhuizen. De provincie vervangt hier een lichtmast ter hoogte van de kruising met de Markerwaardweg.

 • Nieuwjaarsreceptie PIM-NH en Go!-NH

  16 januari 2018

  Nieuwjaarsreceptie PIM-NH en Go!-NH Gedeputeerde Jack van der Hoek, het GO!-NH-team en het PIM-team proost samen met jou op het nieuwe jaar! In Amsterdam is op maandag 8 januari 2018 een nieuwjaarsreceptie van GO!-NH, PIM en de provincie Noord-Holland.

 • Nieuwe verkeerssituatie voor Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar

  04 januari 2018

  Nieuwe verkeerssituatie voor Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar  De provincie voert ingrijpende werkzaamheden uit aan de Leeghwaterbrug (N242) in de zuidelijke rondweg van Alkmaar. Op 19 januari 2018 start de aannemer met het vernieuwen van het smalle brugdeel van de Leeghwaterbrug richting het AFAS Stadion (A9).

 • Nieuwe Vechtbrug in Weesp open

  03 januari 2018

  Nieuwe Vechtbrug in Weesp open Sinds donderdagavond 21 december rijdt al het verkeer over de nieuwe bredere Vechtbrug in Weesp.

 • Waterkever en hermelijn profiteren van natuurlijke oevers

  03 januari 2018

  Waterkever en hermelijn profiteren van natuurlijke oevers Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen bijna € 700.000 beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in en langs provinciale vaarwegen in Noord-Holland. De aanleg van deze oevers is goed voor de waternatuur, de waterkwaliteit en de natuur op het land. Met het bedrag kan een flink deel van de aanleg van de in kaart gebrachte oevers worden bekostigd.

 • Nieuwe expositie in provinciehuis: LE BON(BON) NAPOLEON

  02 januari 2018

  Nieuwe expositie in provinciehuis: LE BON(BON) NAPOLEON De nieuwe Dreefexpositie LE BON(BON) NAPOLEON is vanaf 19 januari te zien in het provinciehuis in Haarlem. Een kleurrijke expositie, met een vingerwijzing naar het befaamde snoepje en een voormalige bewoner van het provinciehuis: Lodewijk Napoleon.

 • Noord-Holland wordt regenboogprovincie

  02 januari 2018

  Noord-Holland wordt regenboogprovincie Noord-Holland roept zich als 5e provincie uit tot regenboogprovincie. De provincie wil als werkgever en publieke organisatie het goede voorbeeld geven op het terrein van LHBTIQ+ (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer en anderen.)

Uitgelicht