Schaalniveau presentatiekaartjes Voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek

De projectorganisatie gebruikt kaartmateriaal om de ligging van het voorkeurstracé te verduidelijken. In de rapporten en op de website worden presentatiekaartjes met een grove schaal gebruikt om de ligging van de weg op hoofdlijnen aan te duiden.

Voor de exacte ligging worden gedetailleerde kaarten van het schetsontwerp gebruikt. Deze geven de exacte ligging van het voorlopig voorkeursalternatief in deze fase weer. Deze lagen bijvoorbeeld op tafel tijdens de inloopbijeenkomst van 23 januari en zijn ook terug te vinden op de website. Hieruit kan afgeleid worden hoe de ligging van de weg is bedacht ten opzichte van bijvoorbeeld woningen en bedrijven. 

Waar ligt de weg precies?

Het blijkt dat dit soms tot misverstanden leidt omdat kaartjes van verschillend schaalniveau een andere ligging van de weg suggereren. In Zwaanshoek heeft dit tot verwarring geleid over de ligging van de weg tussen de Bennebroekerdijk en de Spieringweg. Deze weg dient, samen met de afsluiting van de Bennebroekerdijk tussen de Bennebroekerweg en de Meerweg om doorgaand verkeer uit het dorp te weren. De exacte ligging is terug te vinden op het schetsontwerp voorlopig voorkeursalternatief (zie onderstaande uitsnede). Overigens wordt de definitieve ligging van de weg en bijbehorende verkeersmaatregelen pas in de volgende planfase uitgewerkt. Dan wordt het ontwerp verder gedetailleerd en met betrokken grondeigenaren definitief ingepast.

uitsnede