Zenderonderzoek schieraal Noordzeekanaal

Elke winter trekken meer dan honderdduizend schieralen (volwassen palingen) vanuit de polders rondom het Noordzeekanaal naar de Noordzee.

Vervolgens zwemmen ze door naar de Caribische Sargassozee, vlakbij de Bermuda Driehoek, om er zich voort te planten. Om meer te weten te komen over het migratiegedrag en de routes die ze volgen tussen de polders rondom het Noordzeekanaal en de havenmonding in IJmuiden, vindt er van oktober 2017 tot april 2018 onderzoek plaats met behulp van zenders.

De waterbeheerders zijn geïnteresseerd in eventuele knelpunten op de migratieroute tussen de polder en de zee voor het Noordzeekanaalgebied. Met deze informatie kunnen er maatregelen worden getroffen om de knelpunten voor deze trekvis weg te nemen.

De verschillende waterbeheerders rondom het Noordzeekanaal, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat, voeren dit onderzoek in samenwerking uit.

Lees meer in het nieuwsbericht van Rijkswaterstaat

Visser haalt schieraal uit het water