Help met wilde dieren spotten op Wildspotter.nl

Reeën, vossen en bunzings maken nu al gebruik van het nieuwe ecoduct bij Bloemendaal. Met wildspotter.nl onderzoekt de provincie Noord-Holland welke en hoeveel dieren gebruik maken van zulke natuurbruggen. En jij kan daar bij helpen! Meld je aan via Wildspotter.nl.

Wildspotten kan je doen vanuit de trein, vanaf huis in een luie stoel, in de schoolpauze of met de hele klas samen. Op Wildspotter.nl kan je natuurbeelden bekijken en als je een dier ziet, geef je aan wat voor beest het is. Wil je ook meehelpen met het natuuronderzoek van de provincie Noord-Holland? Je kunt je eenvoudig aanmelden via Wildspotter.nl.

Help met wilde dieren spotten op Wildspotter.nl

Dieren spotten met camera’s op ecoducten

Onlangs is het ecoduct Zeepoort bij Bloemendaal geopend. De camera’s op deze natuurbrug laten zien dat allerlei dieren er nu al gebruik van maken. Met zulke ecoducten en andere ‘faunapassages’ zoals dassentunnels verbindt de provincie natuurgebieden. Daarmee krijgen de dieren een groter leefgebied en dat is goed voor de overlevingskans van diersoorten. Het aantal diersoorten op de wereld is sterk afgenomen en door natuurgebieden groter te maken wil de provincie dit tegengaan. En als dieren via een ecoduct een weg oversteken zijn dieren en automobilisten ook beschermd tegen aanrijdingen. Samen met wildspotter.nl onderzoekt de provincie of ecoducten en faunapassages goed werken en of ze misschien aangepast moeten worden. Het afgelopen jaar heeft Wildspotter.nl op 20 ecoducten en ander verbindingen dieren in Noord-Holland gevolgd. Dat was een groot succes. Dankzij de vrijwilligers die meededen zijn een heleboel dieren gespot.