HOV in ’t Gooi mag van de Raad van State verder in Hilversum

De provincie Noord-Holland mag de busverbinding tussen Laren en Hilversum (HOV in het Gooi) aanleggen volgens plan. De Raad van State heeft de beroepen tegen het provinciaal inpassingsplan voor dit deel in een geval niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaard.

Met deze uitspraak kan de provincie verder werken aan het tracédeel tussen Laren en Hilversum. De uitvoering is uiteraard in samenspraak met de omgeving, zoals gemeente, bedrijven en bewonersgroepen. De provincie is zich terdege bewust van de belangen die spelen bij omwonenden en ondernemers en zal zich inspannen om rekening te houden met ieders belang bij de uitvoering van de plannen.

Met de uitspraak komt de aanleg van de busverbinding dichterbij, om te beginnen met het doorlopen van de al gestarte aanbestedingsprocedure. De opdracht kan in juli 2018 gegund worden. Daarna volgt een periode van uitwerking en voorbereiding. De verwachting is dat er medio 2019 daadwerkelijk begonnen wordt met graven en bouwen.

De volledige uitspraak is te vinden op de website van de Raad van State.

Uitgelicht