Warmtecongres Noord-Holland

Overheden, woningcorporaties en andere organisaties die actief zijn in de warmtesector, zijn op 16 november van harte welkom op het Warmtecongres. Provincie Noord-Holland is dit jaar official host van het evenement dat plaatsvindt in de Philharmonie in Haarlem.

In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt worden. De provincie Noord-Holland zet zich in voor een gebouwde omgeving die in 2035 grotendeels aardgasloos  en in 2050 aardgasvrij is. Hiervoor zijn warmtenetten noodzakelijk.

Er wordt hard gewerkt aan veel initiatieven, maar de praktijk is weerbarstig. Hoe zorg je voor warmtetransitie? Hoe kan je je eigen warmtevoorziening verduurzamen? Overheden en bedrijven kunnen samen voor een duurzame warmtevoorziening zorgen. 

Warmtecongres

Het Warmtecongres biedt deelnemers handvatten om hun warmtevoorziening op duurzame wijze in te vullen. Er komen verschillende thema’s aan bod, zoals  ‘Het uitfaseren van gas; wat hoe, waar en wanneer? Deelnemers kunnen daarbij leren van  concrete voorbeelden uit de praktijk.

Geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven.

Meer informatie is te vinden op de website van het Warmtecongres

Bekijk ook het interview met Jack van der Hoek, gedeputeerde Duurzaamheid, over het Nationaal Warmtecongres.

Uitgelicht