Onderzoek incident Bosrandbrug afgerond

Het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van het incident op de Bosrandbrug op 22 juni 2017 is afgerond.

De Bosrandbrug ligt over de Ringvaart en verbindt de gemeenten Haarlemmermeer en Amstelveen. Bij het voorval kwam een voertuig tijdens het bedienen van de brug klem te zitten tussen de brug en de kant. Het onderzoeksrapport beschrijft de oorzaken van het incident en geeft meerdere aanbevelingen voor verbeteringen. De provincie neemt de aanbevelingen over en is gestart met maatregelen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.

Direct na het voorval op de Bosrandbrug op 22 juni 2017 heeft de provincie Noord-Holland een extern onderzoek ingesteld om de oorzaak te achterhalen en op basis hiervan maatregelen te treffen die herhaling moeten voorkomen. Uit het onderzoek blijkt dat het incident heeft plaatsgevonden door een opeenstapeling van verschillende oorzaken. De oorzaken liggen zowel bij de bestuurder van het voertuig als bij de bediening van de brug, maar ook de inrichting van het bedieningshuis en de afstemming van de verkeerslichten hebben een rol gespeeld bij het voorval.

Aanpak verbeterpunten

Alle aanbevelingen uit het onderzoeksrapport worden, naast de al genomen maatregelen, opgepakt. Zo vinden er extra (aangepaste) trainingen plaats, worden er nieuwe eisen gesteld aan het zicht op de brug tijdens het bedienen, wordt er gekeken of de verkeerslichten verplaatst kunnen worden en wordt lesmateriaal aangepast. De bevindingen van het onderzoek maken duidelijk dat de veiligheid van bruggen continu aandacht verdient. De provincie Noord-Holland gaat na of toepassing van de aanbevelingen bij de andere bruggen van de provincie nodig is.