Noord-Holland klaar voor de winter

De zon schijnt nog uitbundig vandaag, maar het winterseizoen is toch echt officieel gestart voor de provincie Noord-Holland.

Alle strooiers van de provincie staan klaar om uit te rukken, mocht het nodig zijn. Het materieel is geïnspecteerd en de zoutloodsen zijn gevuld. De winter kan beginnen!

6 gladheidscoördinatoren waken over de provinciale wegen in de 7 strooigebieden. Als er gladheid dreigt, of als het al glad is, rukken de strooiers uit om te strooien of om sneeuw te ploegen. 80% van de strooibeurten is preventief: om gladheid te voorkomen. De resterende 20% gebeurt als het al glad is, bijvoorbeeld als het sneeuwt of ijzelt.

Laat de vorst maar komen

In de zomer doet de provincie periodiek onderhoud aan het strooimaterieel en wordt alles geschilderd en in oktober was er een grondige inspectie. Alle strooiers zijn nagelopen en afgesteld, alle koppelingen tussen strooiers en vrachtwagens gecontroleerd en een aantal kleine gebreken is verholpen. Ook is getest of alles naar behoren werkt. Dat is nuttig, want er zijn toch altijd een paar kleine gebreken, zoals onderdelen die door achtergebleven zout zijn gaan vastzitten. De euvels worden dan snel verholpen.

Strooimaterieel op steunpunt Hoofddorp
De jaarlijkse ‘vlootschouw’ is weer achter de rug. Resultaat: de strooiers van de provincie zijn klaar voor het komend winterseizoen.

Wanneer strooien

Voor de provincie is veiligheid op de weg in de wintermaanden van groot belang. Zodra er gladheid wordt verwacht of is geconstateerd, staan de gladheidsbestrijders paraat om de weg op te gaan. Zelfs midden in de nacht. Vanuit diverse steunpunten rukken ze uit om te strooien of sneeuw te ploegen.

5200 ton zout

In totaal heeft Noord-Holland een voorraad van bijna 5200 ton zout verdeeld over 8 zoutloodsen. Deze voorraad wordt de hele winter door op peil gehouden. Na elke 2 strooibeurten wordt de voorraad aangevuld. Soms gebeurt dat ook eerder als er in 1 strooibeurt 100 ton zout gestrooid is. Zo is er altijd voldoende zout voorradig.

Tips voor weggebruikers

Bij winterse omstandigheden is het belangrijk goed geïnformeerd de weg op gaan en het rijgedrag aan te passen: verlaag de snelheid en houd voldoende afstand van elkaar, maar ook van de strooiers en sneeuwschuivers. En weet dat het zout niet meteen na een strooiactie werkt; het moet eerst worden ingereden door het verkeer.