Nieuwe Oosthuizerbrug (N509) bij Oosthuizen bijna open

De provincie Noord-Holland heeft de Oosthuizerbrug (N509) over de Beemsterringvaart bij Oosthuizen vervangen door een bredere en hogere brug. Zaterdagavond 18 november 2017 gaat de nieuwe brug open.

Om de brug op de weg aan te kunnen sluiten wordt de Oostdijk (N509) bij Oosthuizen van vrijdag 17 november 20.00 uur tot zaterdag 18 november 20.00 uur afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid.

Om de hinder te beperken maakt het verkeer momenteel gebruik van de  tijdelijke brug naast de Oosthuizerbrug. De tijdelijke brug is op 17 en 18 november niet te gebruiken en wordt verwijderd.

Omleidingsroute

Het verkeer op de Oostdijk (N509) wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid over de (Provincialeweg) N243 en de N247.

Nieuwe Oosthuizerbrug breder en hoger

De oude brug in Oosthuizen was erg smal. De nieuwe brug is breder en hoger waardoor verkeer elkaar op de brug in twee richtingen kan passeren. Hierdoor verbetert de doorstroming en kunnen automobilisten en fietsers elkaar van beide kanten veiliger passeren. De grotere doorvaarhoogte biedt meer mogelijkheden voor de recreatievaart en schaatsers. De nieuwe brug heeft een verwachte levensduur van 100 jaar.

oosthuizerbrug

Afronding

De provincie voert tot eind van het jaar afrondende werkzaamheden uit. De tijdelijke brug en de weg daarna toe worden verwijderd en de bermen op de dijk verder afgewerkt.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: infoN509@noord-holland.nl.