Melk voor weidevogels

Melkveehouders uit Amstelland starten met subsidie van de provincie Noord-Holland een zuivelfabriek, waarvan de producten in de regio Amsterdam verkocht worden. Een deel van de winst steken zij in betere omstandigheden voor weidevogels.

De landbouw is een belangrijke economische sector én gezichtsbepalend voor het Noord-Hollandse landschap. Met deze subsidie wil de provincie bijdragen aan een goede leefomgeving en aan landbouwbedrijven die klaar zijn voor de toekomst. De subsidie is bedoeld voor modernisering van installaties, machines en processen en moet bijdragen aan een beter milieu, klimaat, dierenwelzijn, landschap, een betere volks- en diergezondheid of aan biodiversiteit. Andere gesubsidieerde projecten zijn:

Minder water voor paprika’s

Een paprikateler gaat een nieuw watersysteem aanleggen dat minder water en energie verbruikt. Het systeem zorgt voor minder afvalwater en minder gebruik van grondstoffen door precies genoeg voedingstoffen toe te dienen. 

Natuurlijk Genoegen

Een biologisch melkveebedrijf investeert in een eigen hooidrogerij en een  innovatieve vrijloopstal. Drogen tot hooi levert meer en hoogwaardiger voer voor de eigen Blaarkop-koeien en de vrijloopstal verbetert het dierenwelzijn.

Zuiderzee Wroetvarkensstal

Een varkenshouder investeert met subsidie van de provincie Noord-Holland in een prettiger leefomgeving voor zijn varkens. Hij gebruikt daarbij onder andere stro en tarwe van akkerbouwers in de buurt, die op hun beurt weer de stromest van de varkenshouderij gebruiken.

Plattelandsontwikkeling in Noord-Holland

De subsidies zijn onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).  Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar die door de Europese Unie verdubbeld wordt.