Gebiedscontract beheer en onderhoud Zuid-Kennemerland/IJmond gegund

Het beheer en onderhoud van provinciale wegen, busbanen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond in Noord-Holland wordt de komende 10 jaar uitgevoerd door de combinatie BAM Infra en Krinkels.

De provincie Noord-Holland tekende op vrijdag 17 november een gebiedscontract met de combinatie.

In het gebiedscontract voor Zuid-Kennemerland/IJmond heeft de provincie ingezet op innovatief onderhoud. De combinatie is uitgedaagd om de ambitie van de provincie waar te maken en te komen tot innovatieve, slimme en schone oplossingen bij het beheer en het onderhoud van de wegen voor een betere bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving. 

In Zuid-Kennemerland en IJmond liggen diverse waardevolle natuurgebieden. In het gebiedscontract heeft de provincie daarom ook ingezet op het vergroten van de biodiversiteit. 

Zuid-Kennemerland IJmond

Het afsluiten van het gebiedscontract is onderdeel van de transitie waarin de provincie Noord-Holland zich bevindt: die van een activiteit gestuurde organisatie naar een regie-organisatie. De provincie gaat als regisseur sámen met de combinatie aan de slag. Het beheer en onderhoud is effectiever, efficiënter en wordt uiteindelijk ook goedkoper uitgevoerd. Eerder zijn al gebiedscontracten afgesloten voor de Kop van Noord-Holland, West-Friesland/Alkmaar en de Gooi- en Vechtstreek.

Uitgelicht