Documentaire ‘Het zinkende land’ toont problematiek bodemdaling

De bodem in het veenweidegebied van grote delen van West- en Noord-Nederland daalt in rap tempo. Stad en land op veengrond zakken langzaam weg, sneller dan de zeespiegel stijgt.

Archieffoto Noord-Hollands landschap
 
De bodemdaling heeft gevolgen voor de inwoners en gebruikers en voor de overheden die hiermee te maken hebben. Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire ‘Het zinkende land’, waarin die gevolgen worden belicht.

De documentaire toont de gevolgen van bodemdaling, de urgentie om duurzamer met veenbodems om te gaan en laat zien hoe bewoners, bedrijven en overheden aan oplossingen werken. Onder meer door het hoger houden van de grondwaterstand en andere manieren van bouwen op veengrond. Zonder tijdig ingrijpen kunnen maatschappelijke kosten oplopen tot ruim 20 miljard in 2050 en gaat een typisch Nederlands cultuurlandschap langzaam ten onder.

De documentaire ‘Het zinkende land’ is in het weekend van 18 en 19 november te zien bij regiozender NH Nieuws. Het NPO-programma ‘De kennis van nu’ toont op 25 november de documentaire ‘De zinkende stad’, waarin vooral wordt ingezoomd op bodemdaling in de bebouwde kom.