Mei 2017

 • Provincie gaat stilte handhaven

  31 mei 2017

  Provincie gaat stilte handhaven De provincie Noord-Holland heeft plannen om de 39 stiltegebieden op te splitsen in Topstiltegebieden en Oasegebieden.

 • Provincie gaat handhaven om natuur te beschermen

  31 mei 2017

  Provincie gaat handhaven om natuur te beschermen Per 1 januari 2017 hebben de provincies nieuwe bevoegdheden en taken gekregen met de komst van de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen.

 • Ontdek Noord-Hollandse kastelen en buitenplaatsen

  31 mei 2017

  Ontdek Noord-Hollandse kastelen en buitenplaatsen Sypesteyn De 10e editie van de Dag van het Kasteel vindt plaats op tweede pinksterdag, 5 juni. Ook Noord-Hollandse kastelen en buitenplaatsen zetten dan de poorten van het landgoed (en soms het huis) open om belangstellend publiek te ontvangen.

 • Vondelpark en duinen populair in Noord-Holland

  31 mei 2017

  Vondelpark en duinen populair in Noord-Holland Gaasperplas, Loosdrechtse Plassen of Texel Bos en duin? Dit zijn drie van de in totaal 65 natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland waar de populariteit is gemeten.

 • Busdienst tussen Bijlmer Arena en Weesp blijft toch in stand

  31 mei 2017

  Busdienst tussen Bijlmer Arena en Weesp blijft toch in stand In tegenstelling tot eerdere berichten blijft de busdienst tussen Bijlmer Arena en Weesp tijdens de werkzaamheden aan de Geinbrug in stand.

 • Grootschalige renovatie waterzuivering Naardermeer

  30 mei 2017

  Grootschalige renovatie waterzuivering Naardermeer Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer grootschalig renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het Naardermeer instroomt.

 • Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling brengt Jaarverslag 2016 uit

  29 mei 2017

  Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling brengt Jaarverslag 2016 uit Opsomming Schaalvergroting in de landbouw, bebouwing in dorpslinten, windenergie en de waarde van cultuurhistorie. Dit waren in 2016 belangrijke onderwerpen en aandachtspunten als het gaat om ruimtelijke plannen, zo blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO).

 • Benieuwd hoe jouw gemeente het doet?

  29 mei 2017

  Benieuwd hoe jouw gemeente het doet? Opsomming De provincie Noord-Holland beoordeelt per jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.

 • Unesco reageert op visualisaties Verbinding A8-A9

  26 mei 2017

  Unesco reageert op visualisaties Verbinding A8-A9 Begin dit jaar stuurde de provincie Noord-Holland visualisaties van de drie alternatieven voor het verbeteren van de route van de A8 naar de A9 aan Unesco. De reactie van Unesco op deze visualisaties is onlangs ontvangen.

 • Tweede herstelbesluit Netuitbreiding naar PS

  26 mei 2017

  Tweede herstelbesluit Netuitbreiding naar PS Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten het tweede herstelbesluit voor de PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland voor te leggen aan Provinciale Staten. De tracés die eerder in het PIP waren vastgelegd blijven ongewijzigd.

 • Cultuurschool Noord-Holland 2017 de genomineerde scholen zijn bekend

  24 mei 2017

  Cultuurschool Noord-Holland 2017 de genomineerde scholen zijn bekend Op woensdagmiddag 31 mei wordt door de Noord-Hollandse gedeputeerde voor cultuur Jack van der Hoek bekend gemaakt welke basisschool zich Cultuurschool van Noord-Holland 2017 mag noemen.

 • Provincie ondersteunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer

  24 mei 2017

  Provincie ondersteunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer De provincie Noord-Holland ondersteunt het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren. Dit schrijven gedeputeerde Staten (GS) in een concept-brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Samen sterk voor de tuinbouw van morgen

  24 mei 2017

  Samen sterk voor de tuinbouw van morgen Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinbouw, sierteelt en agrologistiek verder te moderniseren en te versterken. Daartoe hebben de zes Greenports van Nederland, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, de Mainports en de kenniswereld op 23 mei de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 in Boskoop ondertekend. Hiermee verklaren partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de Nederlandse tuinbouw te behouden en te versterken.

 • Nieuwe maatregelen om N247 te verbeteren

  24 mei 2017

  Nieuwe maatregelen om N247 te verbeteren_Broek_in_waterland Op vrijdag 19 mei hebben de Stuurgroepleden van het programma Bereikbaarheid Waterland besloten om de reconstructieplannen voor het grootste deel van de N247 tussen de A10 en de N244 uit te voeren.

 • Ganzen, buitenplaatsen en een zeesluis

  23 mei 2017

  Ganzen, buitenplaatsen en een zeesluis 1 Statenleden nemen elke maand tijdens de Provinciale Staten vergadering besluiten over een groot aantal onderwerpen. Om zich goed te informeren gaan zij regelmatig op werkbezoek. Soms als Statencommissie en soms met Provinciale Staten. Maandag 23 mei vonden meerdere werkbezoeken plaats.

 • IN STIJL: nieuwe tentoonstelling in het provinciehuis

  23 mei 2017

  IN STIJL: nieuwe tentoonstelling in het provinciehuis In 2017 is het 100 jaar geleden dat De Stijl werd opgericht, de legendarische kunstenaars- en architectengroep rond Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en Gerrit Rietveld. De tentoonstelling IN STIJL in de reeks Dreef Exposities sluit hierbij aan.

 • Interactieve kaart voor OV-knooppunten

  23 mei 2017

  Interactieve kaart voor OV-knooppunten Benieuwd of een woningbouwplan binnen 10 minuten fietsen van een OV-knooppunt ligt, hoeveel woningen in de afgelopen jaren zijn gebouwd bij een knooppunt of hoeveel reizigers gebruik maken van een station? Bekijk dan de planviewer OV-knooppunten, een nieuwe interactieve kaart van de provincie.

 • Vanaf 2018 meer en schoner openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

  23 mei 2017

  Vanaf 2018 meer en schoner openbaar vervoer in Noord-Holland Noord De provincie Noord-Holland heeft vervoerder Connexxion de opdracht gegeven voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Noord-Holland Noord. De concessie gaat van start in juli 2018 en duurt 10 jaar.

 • 770 km wandelen in de Kop van Noord-Holland

  23 mei 2017

  770 km wandelen in de Kop van Noord-Holland Het Wandelnetwerk Noord-Holland heeft ruim 770 kilometer aan nieuwe wandelroutes in de Kop van Noord-Holland ontwikkeld. Op 19 mei werd dit gevierd met een feestelijke openingswandeling, vanaf het startpunt in Winkel.

 • Noord-Holland experimenteert met duurzaam stortbeheer

  23 mei 2017

  Noord-Holland experimenteert met duurzaam stortbeheer Nederlanders produceren met z’n allen ongeveer 60 miljoen ton afval. Om er voor te zorgen dat toekomstige generaties niet belast worden met ons afval doet de provincie Noord-Holland mee aan het experiment duurzaam stortbeheer.

 • Ben jij bang voor natte voeten?

  23 mei 2017

  Ben jij bang voor natte voeten? Het klimaat verandert. De aarde warmt op als gevolg van CO2-uitstoot, ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Het weer wordt extremer.

 • Provincialeweg (N236) tussen Driemond en Amsterdam-Zuidoost deze zomer afgesloten

  22 mei 2017

  Provincialeweg (N236) tussen Driemond en Amsterdam-Zuidoost deze zomer afgesloten Opsomming De provincie Noord-Holland werkt van dinsdag 6 juni tot en met donderdag 31 augustus 2017 aan de Provincialeweg (N236) bij Driemond.

 • Onderhoudswerkzaamheden N208 afgerond

  22 mei 2017

  Onderhoudswerkzaamheden N208 afgerond Opsomming De werkzaamheden voor groot onderhoud aan de Westelijke Randweg N208 zijn afgerond.

 • Werkzaamheden N205 afgerond

  22 mei 2017

  Werkzaamheden N205 afgerond Opsomming De werkzaamheden aan de N205 zijn afgerond. De weg is weer volledig geopend voor verkeer.

 • Scholieren bezoeken Provinciale Staten

  19 mei 2017

  scholier liggend Ramona Nielen(17) en Eline Groenink (19) bezochten vandaag samen met hun klas de provincie Noord-Holland. Beiden zitten op het ROC Kop van Noord-Holland in Schagen.

 • Gerestaureerde Grote Kerk ademt sfeer Gouden Eeuw

  19 mei 2017

  Gerestaureerde Grote Kerk ademt sfeer Gouden Eeuw Johan Remkes, commissaris van de Koning, opende 18 mei de gerestaureerde Grote Kerk in Schermerhorn. De restauratie van de kerk is mede tot stand gekomen met financiële steun van de provincie.

 • Winnaars Ondernemingsverkiezing Noord-Holland bekend

  18 mei 2017

  Winnaars Ondernemingsverkiezing Noord-Holland bekend Tijdens de 11e editie van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland zijn De Loogman Groep, Dopper en Bootzeil verkozen tot winnaars. Daarnaast ontving Van Schijndel Schoenen de Publieksprijs.

 • Inloopavonden over werkzaamheden N23 Westfrisiaweg

  18 mei 2017

  Inloopavonden over werkzaamheden N23 Westfrisiaweg (strip) Heijmans heeft de werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg weer volop hervat. Met als doel om de hoofdrijbaan van het tracé tussen Alkmaar en Enkhuizen eind 2018 open te kunnen stellen.

 • Noord-Holland wil investeren in de Oostelijke Vechtplassen

  18 mei 2017

  Noord-Holland wil investeren in de Oostelijke Vechtplassen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen geld beschikbaar stellen voor het gebiedsakkoord voor het Oostelijk Vechtplassengebied. In de Kaderbrief 2018 is hiervoor € 11,9 miljoen beschikbaar gesteld.

 • Provincie helpt doorstart MKB'ers

  18 mei 2017

  Provincie helpt doorstart MKB'ers Soms staan ondernemers voor grote uitdagingen. In sommige gevallen leidt dat tot faillissement en verlies van banen. Als ondernemers op tijd de juiste hulp en adviezen krijgen kan dat vaak voorkomen worden. Noord-Hollandse MKB’ers kunnen daarvoor terecht bij het regionale team van MKB Doorstart.

 • Waarnemend burgemeester Wijdemeren benoemd

  17 mei 2017

  Waarnemend burgemeester Wijdemeren benoemd In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Wijdemeren heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, besloten de heer F. (Freek) Ossel te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Wijdemeren.

 • Mooi Amstelland: meer ruimte voor recreanten en weidevogels

  17 mei 2017

  Mooi Amstelland: meer ruimte voor recreanten en weidevogels Het nieuwe fietspad “Weidevogelpad” door de Bovenkerkerpolder is vandaag geopend. Dit fietspad is de laatste van 13 Mooi Amstelland projecten. Door deze projecten is het gebied aantrekkelijker geworden voor recreanten en is de natuur- en landschapswaarde vergroot. En daar profiteren de weidevogels van. Als afsluiting was er vandaag in het Dorpshuis in Nes aan de Amstel een fototentoonstelling over alle 13 projecten.

 • Provinciale Loods helpt bij herbestemming monumenten

  17 mei 2017

  Provinciale Loods helpt bij herbestemming monumenten De provincie Noord-Holland heeft de heer Oussoren benoemd tot Loods Herbestemming Monumenten in Noord-Holland. Als herbestemmingsloods begeleidt Oussoren eigenaren van monumenten bij kansen voor ontwikkeling en financiering van herbestemmingstrajecten. Zo kan de provincie subsidie voor monumenten duurzaam inzetten.

 • Extra investeringen in Noord-Holland

  17 mei 2017

  Extra investeringen in Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bouwen voort op de ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid uit het coalitieakkoord Ruimte voor groei. Zo willen zij komende jaren extra investeren in onder meer Smart Mobility, OV-knooppunten en snel internet. Het opcententarief (opslag bij de motorrijtuigenbelasting) in Noord-Holland blijft ongewijzigd en daarmee de laagste in Nederland. Dat staat in de Kaderbrief 2018, de basis voor de begroting van de provincie Noord-Holland voor 2018.

 • Uitspraak GS: Spoorwegovergang Laan van Alverna opheffen

  17 mei 2017

  Uitspraak GS: Spoorwegovergang Laan van Alverna opheffen Gedeputeerde Staten (GS) hebben in een administratief beroep de vraag voorgelegd gekregen of de gemeenteraad van Heemstede terecht heeft geweigerd de spoorwegovergang bekend als Laan van Alverna aan de openbaarheid te onttrekken. GS hebben na bestudering van de stukken en het horen van partijen gevonden dat het oordeel van de gemeenteraad niet in stand kan blijven.

 • Provincie investeert in lokale verkeersveiligheid

  17 mei 2017

  Provincie investeert in lokale verkeersveiligheid De provincie Noord-Holland investeert € 10 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden.

 • Financiële bijdrages zeesluis IJmuiden vastgesteld

  17 mei 2017

  Financiële bijdrages zeesluis IJmuiden vastgesteld De financiële bijdrages aan de zeesluis bij IJmuiden zijn vastgesteld. Door het slim aanbesteden en de lage rentestand zijn de kosten voor de sluis uiteindelijk in totaal €140 miljoen euro goedkoper uitgevallen. De oorspronkelijke bijdragen van de partners vallen hiermee lager uit. Voor de provincie Noord-Holland betekent dit een financiële meevaller van ruim €17 miljoen.

 • Fietstunnel Nes onder Provincialeweg (N241) in Schagen open

  17 mei 2017

  Fietstunnel Nes onder Provincialeweg (N241) in Schagen open De fietstunnel ter hoogte van de kruising Nes met de provinciale weg (N241) in Schagen gaat op maandag 22 mei 2017 open. Met de komst van de tunnel heeft de provincie Noord-Holland een veilige onderdoorgang voor (brom)fietsers en voetgangers onder de N241 gecreëerd. Om de omgeving te bedanken voor hun geduld en begrip tijdens de werkzaamheden, deelt de provincie ijsjes uit.

 • Zaandijkerkerk van krot naar Zaanse trots

  16 mei 2017

  Zaandijkerkerk van krot omgebouwd naar Zaanse trots afbeelding 1 Vrijdag 19 mei wordt de Zaandijkerkerk officieel in gebruik genomen. De kerk waar een paar jaar geleden nog sloopplannen voor waren is gered en gaat een mooie toekomst tegemoet als woongebouw voor jongeren met autistische beperkingen en als publiekstoegankelijke toren.

 • Tijdelijke brug voorkomt omrijden tijdens vervanging brug (N509) Oosthuizen

  16 mei 2017

  Tijdelijke brug voorkomt omrijden tijdens vervanging brug (N509) Oosthuizen De provincie Noord-Holland gaat de Oosthuizerbrug (N509) over de Beemsterringvaart bij Oosthuizen vervangen voor een bredere en hogere brug.

 • Werkzaamheden Ring Alkmaar: 19-24 mei kruising N243/N244

  16 mei 2017

  Werkzaamheden Ring Alkmaar: 19-24 mei kruising N243/N244 De provincie Noord-Holland verricht van vrijdag 19 mei tot en met woensdag 24 mei 2017 asfaltwerkzaamheden op de kruising N243/N244 in Alkmaar.

 • Bomenkap Markerwaardweg (N240): week extra nodig

  15 mei 2017

  Bomenkap Markerwaardweg (N240) week extra nodig De provincie Noord-Holland verricht sinds 1 mei 2017 kapwerkzaamheden aan weerszijden van de Markerwaardweg tussen de N23 en Zwaagdijk-Oost (N239). De onvoldoende gewortelde bomen, die een risico voor de verkeersveiligheid vormen, worden weggehaald.

 • Korenmolen in Oterleek draait weer

  15 mei 2017

  Korenmolen in Oterleek weer in werking Opsomming Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft vrijdag in Oterleek de korenmolen De Otter in werking gesteld.

 • € 7,5 miljoen voor stationsomgevingen Hilversum en Gooise Meren

  12 mei 2017

  7 5 miljoen voor stationsomgevingen Hilversum en Gooise Meren De gemeenten Gooise Meren en Hilversum ontvangen gezamenlijk een bijdrage van € 7,5 miljoen van de Metropoolregio Amsterdam voor projecten die de veiligheid en doorstroming rondom OV Knooppunten verbeteren.

 • Start bouw bediencentrale bruggen en sluizen

  12 mei 2017

  Start bouw bediencentrale bruggen en sluizen 2 De provincie Noord-Holland bouwt de komende tijd aan een duurzame en energieneutrale bediencentrale voor bruggen en sluizen. Tot en met 2020 worden in totaal 44 bruggen en sluizen in Noord-Holland aangesloten. Begin volgend jaar wordt de centrale in gebruik genomen. De centrale komt op de locatie van het voormalig wegensteunpunt van de provincie in Heerhugowaard.

 • Pop-upexpositie: Operatie Globe

  12 mei 2017

  Pop-upexpositie: Operatie Globe sterrenglobe Een tweetal compleet gerestaureerde, niet eerder vertoonde 18e-eeuwse aard- en hemelglobe is in het hemelvaartsweekend, van 26 mei t/m 28 mei 2017, in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam te zien. Het tweetal komt uit de collectie van de Provinciale Atlas Noord-Holland. Dat deze set bij elkaar is gebleven is uniek.

 • Predicaat Koninklijk voor Oostzaanse Ruig

  12 mei 2017

  Predicaat Koninklijk voor Oostzaanse Ruig Het Oostzaanse bedrijf Ruig & Zonen heeft vandaag, 12 mei, uit handen van de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, het predicaat ‘Koninklijk’ mogen ontvangen. Het bedrijf is toonaangevend in de poeliersector en bestaat ruim 125 jaar.

 • Nieuwe trappen voor Amsterdam CS

  12 mei 2017

  Nieuwe trappen voor Amsterdam CS Gedeputeerde Jack van der Hoek opende op donderdag 11 mei de volledig gerenoveerde voormalige Wachtkamer 3e klasse en corridors naar de horeca aan het eerste perron van Amsterdam Centraal. Hij deed dat samen met Irma Winkenius, manager van Amsterdam Centraal. De provincie Noord-Holland gaf subsidie voor de renovatie.

 • Kledingstukken Palmhoutwrak uit Ottomaanse Rijk

  11 mei 2017

  Kledingstukken Palmhoutwrak uit Ottomaanse Rijk Nieuw onderzoek bevestigt het unieke karakter van de vondst van de Duikclub Texel bij het zeventiende-eeuwse ‘Palmhoutwrak’. Een klein deel van de vondst, waaronder een unieke jurk, werd in april 2016 gepresenteerd. Een deel van de kledingstukken die de duikers vonden in het scheepswrak is waarschijnlijk van niet-westerse herkomst.

 • Veilig fietsend door Hoofddorp

  11 mei 2017

  Veilig fietsend door Hoofddorp 2 nieuwe fietstunnels onder de N201 in Hoofddorp zijn op 11 mei feestelijk geopend door gedeputeerde Elisabeth Post en Derk Reneman, wethouder gemeente Haarlemmermeer en portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam.

 • Voorselectie Herbestemming-NH 2017 bekend: Een gemaal, een boerderij en een historische verpleeginstelling

  11 mei 2017

  Voorselectie Herbestemming-NH 2017 bekend: Een gemaal, een boerderij en een historische verpleeginstelling verpleeginrichting St. Joseph Gemaal de Poel in Waterland, de Fronik boerderij in Zaandam en de voormalige verpleeginrichting St. Joseph te Heemskerk maken kans om hét herbestemmingsproject van 2017 te worden.

 • Nieuwe toekomst voor de Wierschuur

  11 mei 2017

  Nieuwe toekomst voor de Wierschuur Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft de gerestaureerde Wierschuur in Hippolytushoef geopend. De Wierschuur heeft een nieuwe functie gekregen en wordt nu gebruikt als conferentieoord.

 • Subsidie opruiming drugsafval

  23 mei 2017

  Subsidie opruiming drugsafval Om illegaal gedumpt afval, afkomstig van de productie van (synthetische) drugs, op te ruimen en af te handelen heeft de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar gesteld van € 18.707,33.

 • Kijk vanavond live naar de Willem Arondéuslezing

  10 mei 2017

  Kijk vanavond live naar de Willem Arondéuslezing 2017 Bas Haring, filosoof en wetenschapper, houdt vanavond de Willem Arondéuslezing in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem. Vanaf 20.00 uur kunt u via de website van televisiezender NH live meekijken.

 • Kustprovincies bezorgd over scheepswrakken langs Nederlandse kust

  10 mei 2017

  Kustprovincies bezorgd over scheepswrakken langs Nederlandse kust De provincies Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Fryslân en Groningen maken zich zorgen over de honderden historische scheepswrakken die langs de Nederlandse kust op de bodem van de Noordzee en Waddenzee liggen.

 • Informatieavond in Weesp over vervanging Geinbrug (N236) Driemond

  09 mei 2017

  Informatieavond in Weesp over vervanging Geinbrug (N236) Driemond De provincie Noord-Holland gaat de Geinbrug vervangen en sluit daarmee een deel van de Provincialeweg (N236) in Driemond deze zomer af.

 • Avond- en nachtwerkzaamheden aan Franse Kampweg (N236) in Hilversum

  09 mei 2017

  Avond- en nachtwerkzaamheden aan Franse Kampweg (N236) in Hilversum De provincie werkt van maandag 15 tot en met vrijdag 19 mei 2017 in de avond en nacht aan de Franse Kampweg (N236) tussen de Bussumergrintweg (N524) en de rotonde bij de Nieuwe ’s-Gravelandseweg.

 • Met de helikopter naar je werk?

  09 mei 2017

  Met de helikopter naar je werk? De bevolking neemt nog steeds toe. En hoe meer mensen, hoe meer verkeer. Met name de Randstad heeft een grote aantrekkingskracht om in te wonen en te werken en dit zorgt voor druk op het wegennet en het openbaar vervoer.

 • Let op controles op de Gooilandseweg

  09 mei 2017

  Let op controles op de Gooilandseweg De provincie heeft diverse vragen gekregen over de snelheidsbeperking en controles op de Gooilandseweg tussen Aetsveld en Loodijk.

 • Afsluitingen Lage Klompweg (zuid en noord) in Weesp

  09 mei 2017

  Afsluitingen Lage Klompweg (zuid en noord) in Weesp De aansluiting tussen de Gooilandseweg (N236) en de Lage Klompweg (zuid, richting Hinderdam) is vanwege werkzaamheden aan de rotonde van dinsdag 23 mei 07.00 uur tot woensdag 24 mei 17.00 uur afgesloten.

 • Franse Kampweg krijgt laatste deklaag asfalt

  08 mei 2017

  Franse Kampweg krijgt laatste deklaag asfalt Van maandag 15 mei tot en met vrijdag 19 mei vinden er tijdens vijf nachten werkzaamheden aan de Franse Kampweg (N236) tussen de Bussumergrintweg (N524) en de rotonde bij de Nieuwe ’s-Gravelandseweg plaats.

 • Tijdelijk andere wegindeling Wogmeer (Koggenland)

  04 mei 2017

  Tijdelijk andere wegindeling Wogmeer (Koggenland) Binnenkort krijgt de Wogmeer een nieuwe tijdelijke indeling ter hoogte van de kruising met de N507 (Braken). De werkzaamheden om dit te realiseren gaan gepaard met verkeers-, geluids- en trillingshinder en een weekendafsluiting van 19 tot en met 22 mei 2017.

 • Tentoonstelling cartoons ‘Vrijmoedig’ geopend

  03 mei 2017

  Tentoonstelling cartoons ‘Vrijmoedig’ geopend Vanmiddag heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes de expositie cartoons ‘Vrijmoedig’ geopend in het provinciegebouw aan het Houtplein 33 in Haarlem.

 • Nachtwerkzaamheden Thorbeckeweg-Kolkweg (N516)

  03 mei 2017

  Nachtwerkzaamheden Thorbeckeweg-Kolkweg (N516) Van 8 mei tot 23 juni 2017 voert de provincie ’s nachts tussen 20.00 en 5.00 uur werkzaamheden uit op de Thorbeckeweg-Kolkweg (N516) in Zaandam en Oostzaan.

 • Debat Nationale Viering Bevrijding: dilemma’s van gezagsdragers

  03 mei 2017

  Debat Nationale Viering Bevrijding: dilemma’s van gezagsdragers Gisteravond, 2 mei, vond in De Balie in Amsterdam een debat plaats met de titel Burgemeester in oorlogstijd.

 • Provincie investeert in veilig verkeersgedrag Noord-Hollandse jongeren

  03 mei 2017

  Provincie investeert in veilig verkeersgedrag Noord-Hollandse jongeren Om scholieren en jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer en ze daarmee te leren omgaan, investeert de provincie komend jaar ruim € 900.000,- in 17 verkeersveiligheidsprojecten.

 • Win jouw favoriete foto afgedrukt op bamboe

  02 mei 2017

  Win jouw favoriete foto afgedrukt op bamboe - bamboe Heb jij een mooie foto van een bijzonder plekje in Noord-Holland? Doe dan mee met de fotowedstrijd voor het provinciale Instagramaccount @oogvoornoordholland.

 • Bezoek de VrijheidNH-bus die deze week door Noord-Holland rijdt

  02 mei 2017

  Bezoek de VrijheidNH-bus die deze week door Noord-Holland rijdt Opsomming Deze week rijdt de VrijheidNH-bus door de provincie. Noord-Hollanders kunnen de bus op werkdagen van 12.00 tot 16.00 uur bezoeken en er hun verhaal over vrijheid brengen. Presentator Sipke Jan Bousema neemt de verhalen in ontvangst.

 • Meld je aan als start-up

  02 mei 2017

  Meld je aan als startup De provincie Noord-Holland zoekt start-ups die zich vanaf juni willen vestigen in de nieuwe winkelplint van het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem.

 • Tweede proefvak fietspad van ‘glas en gras’

  02 mei 2017

  Tweede proefvak fietspad van ‘glas en gras’ Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland doen samen een proef met een nieuw soort beton van ‘glas en gras’ langs de N247 tussen Broek in Waterland en Monnickendam.

 • Nieuw asfalt op de Provincialeweg (N241) in Schagen

  02 mei 2017

  Nieuw asfalt op de Provincialeweg (N241) in Schagen De provincie Noord-Holland is volop bezig met de herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat.

 • Congres herbestemming 2017

  02 mei 2017

  Congres herbestemming 2017 Tijdens het congres 'Herbestemming 2017: ontwikkelen door behoud' op 17 mei presenteert de provincie Noord-Holland haar nieuwe beleid ten aanzien van herbestemming.

 • 33 kandidaten voor burgemeestersambt Zaanstad

  01 mei 2017

  33 kandidaten voor burgemeestersambt Zaanstad Opsomming Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Zaanstad hebben 33 personen gesolliciteerd, 8 vrouwen en 25 mannen. Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Zaanstad.

 • Dilemma’s van gezagsdragers in zware tijden

  01 mei 2017

  Dilemma’s van gezagsdragers in zware tijden Opsomming ‘Dilemma’s van gezagsdragers in zware tijden’ is de titel van een essay van Peter Romijn, onderzoeker bij het NIOD. Hij heeft het essay geschreven in opdracht van de provincie Noord-Holland.