Juli 2017

 • Regio Randstad in de Europese top

  01 augustus 2017

  Regio Randstad in de Europese top Investeringen in onderzoek en (hoger) onderwijs én het benutten van agglomeratie-voordelen zijn cruciaal voor de toekomstige groei van de Randstad. Dat blijkt uit de vandaag verschenen tiende editie van de Randstad Monitor 2016, die 20 grootstedelijke Europese regio’s met elkaar vergelijkt.

 • Afslag Provincialeweg (N241) naar De Weel in Zijdewind permanent dicht

  28 juli 2017

  Afslag Provincialeweg (N241) naar De Weel in Zijdewind permanent dicht De provincie Noord-Holland is volop bezig met de herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat. In het ontwerp zijn alle kruisingen vervangen door rotondes. De afslag van de Provincialeweg (N241) naar De Weel in Zijdewind, gemeente Hollands Kroon, is daarom sinds 25 juli 2017 dicht.

 • Provincie Noord-Holland kiest voor circulaire economie

  26 juli 2017

  Provincie Noord-Holland kiest voor circulaire economie Samen met het bedrijfsleven en andere overheden start de provincie Noord-Holland verschillende projecten om Noord-Holland volledig circulair te maken in 2050. De provincie wil met de overstap naar een circulaire economie (maken, gebruiken, recyclen of hergebruiken) Noord-Holland klaarstomen voor een duurzame toekomst en een gezond economisch- en leefklimaat creëren. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor de komende vier jaar, €1,6 miljoen beschikbaar.

 • Safety Walk aan de Thorbeckeweg N516 Zaandam

  26 juli 2017

  SafetyWalk3_570 Het projectteam van de N516 deed vrijdag 21 juli, samen met aannemer Heijmans, een safety walk over de Thorbeckeweg N516. Doel van de gezamenlijke safety walk was het benadrukken van veiligheid op de werkvloer, bij zowel de provincie als bij de aannemer.

 • Provincialeweg (N241) en parallelweg tot aan Moerbeek vernieuwd

  25 juli 2017

  Provincialeweg (N241) en parallelweg tot aan Moerbeek vernieuwd 38 De herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat krijgt steeds meer vorm.

 • De zesde regio verrijkt met toeristische overstappunten

  25 juli 2017

  De zesde regio verrijkt met toeristische overstappunten 6 nieuwe toeristische overstappunten (TOP's) in de Kop van Noord-Holland staan klaar voor gebruik. Recreatie Noord-Holland heeft in opdracht van de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon, en in samenwerking met terreinbeheerders de TOP's mogen realiseren. De provincie Noord-Holland en gemeenten subsidiëren de TOP's.

 • Westas: programma voor versnellen circulaire economie

  24 juli 2017

  Westas: programma voor versnellen circulaire economie Luchthaven Schiphol, Haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Digital Gateway Amsterdam, Rijk, provincie Noord-Holland en gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Aalsmeer bundelen hun krachten bij de transitie naar een circulaire economie. Met het programma Westas willen de partijen nieuwe initiatieven van het bedrijfsleven en kennisinstellingen sneller realiseren.

 • Restwerkzaamheden groot onderhoud N201

  21 juli 2017

  Restwerkzaamheden groot onderhoud N201 De werkzaamheden aan de N201 zijn bijna afgerond. De komende weken worden nog een aantal restwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder aanpassing van de belijning, versterking (sealen) van het wegdek en het ophalen van de banden langs de N201.

 • Archeologisch onderzoek onthult hechte band tussen Almersdorp en Opperdoes

  20 juli 2017

  Archeologisch onderzoek onthult hechte band tussen Almersdorp en Opperdoes Archeologisch onderzoek bij de N239 heeft veel informatie opgeleverd over het verdwenen dorp Almersdorp.

 • Provincie keurt Faunabeheerplan goed

  20 juli 2017

  Provincie keurt Faunabeheerplan goed 10 diersoorten die veel schade veroorzaken mogen, onder voorwaarden, zonder ontheffing bestreden worden in Noord-Holland.

 • 5 miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland

  20 juli 2017

  5 miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland In 2017 is 5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland.

 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 28

  20 juli 2017

  Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 28 Op 19 april 2017 heeft het project HOV in ’t Gooi op naam van de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Op 13 juli heeft de gemeente Hilversum haar besluit om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen gepubliceerd.

 • Bewegende deel nieuwe Vechtbrug in Weesp geplaatst

  20 juli 2017

  Bewegende deel nieuwe Vechtbrug in Weesp geplaatst Het bewegende brugdeel van de Vechtbrug is in de nacht van 19 op 20 juli vanuit het water op zijn plaats gehesen. Ook de 2 staande contragewichten zijn geplaatst.

 • Expositie Het Geluid van de Stilte

  20 juli 2017

  Expositie Het Geluid van de Stilte Bij de provincie Noord-Holland is vanaf donderdag 27 juli de expositie ‘Het Geluid van de Stilte’ te zien.

 • Inzicht in stankoverlast Westelijk Havengebied door digitale neuzen

  19 juli 2017

  Inzicht in stankoverlast Westelijk Havengebied door digitale neuzen Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Om meer inzicht te krijgen in geuroverlast zijn er in 2015 41 eNoses in het Westelijk Havengebied en langs het Noordzeekanaal geplaatst.

 • Provincie verdubbelt crowdfunding voor natuur

  19 juli 2017

  Provincie verdubbelt crowdfunding voor natuur Wie plannen heeft voor stadsnatuur, een bijenlint, een tiny forest of een ander natuurinitiatief in Noord-Holland kan maximaal € 5.000,- ontvangen van de provincie mits zij de andere helft via crowdfunding ophalen.

 • Provincie stimuleert regionale samenwerking cultuur

  19 juli 2017

  Provincie stimuleert regionale samenwerking cultuur De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat gemeenten regionaal samenwerken op het gebied van cultuur. De provincie stimuleert die samenwerking met een subsidieregeling.

 • Brugdek nieuwe Vechtbrug aangekomen in Weesp

  19 juli 2017

  Brugdek nieuwe Vechtbrug aangekomen in Weesp Het bewegende deel van de Vechtbrug kwam 19 juli in de ochtend via Nigtevecht over de Vecht gevaren. In de nacht van 19 op 20 juli wordt het brugdeel vanuit het water op zijn plaats gehesen.

 • Noord-Hollanders denken heel verschillend over 2050

  19 juli 2017

  Noord-Hollanders denken heel verschillend over 2050 Als Noord-Hollanders moeten kiezen over de toekomstige inrichting van de provincie, dan geven zij geen eenduidig signaal af.

 • Te voet het boerenland op

  19 juli 2017

  Te voet het boerenland op Prachtig wandelgebied ontstaat er als boeren hun land openstellen voor wandelaars. De provincie Noord-Holland stelt € 700.000 subsidie beschikbaar om bestaande boerenlandpaden te behouden maar ook om nieuwe paden te realiseren.

 • Proef met crowdfunding voor erfgoed geslaagd

  18 juli 2017

  Proef met crowdfunding voor erfgoed geslaagd Ruim 500 Noord-Hollanders gaven een financiële bijdrage aan Noord-Hollands erfgoed. Daarmee is de proef van de provincie met crowdfunding voor erfgoedprojecten een succes.

 • Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Hilversum

  18 juli 2017

  Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Hilversum Op 19 april 2017 heeft het project HOV in ’t Gooi op naam van de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Op 13 juli heeft de gemeente Hilversum haar besluit om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen gepubliceerd.

 • Onderhoud tunnel Boermansweg en Zijperdijkviaduct in Hollands Kroon

  18 juli 2017

  Onderhoud tunnel Boermansweg en Zijperdijkviaduct in Hollands Kroon Waaksaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan het tunneltje in de Boermansweg onder de Anna Paulownaweg/N249 en daarna aan het Zijperdijkviaduct over de N249. De werkzaamheden starten op 17 juli.

 • Geen vernietiging Amsterdamse raadsbesluiten erfpacht

  17 juli 2017

  Geen vernietiging Amsterdamse raadsbesluiten erfpacht Het verzoek van drie belangenorganisaties aan de provincie Noord-Holland om recente besluiten van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Amsterdam over de verandering van de erfpacht voor te dragen voor vernietiging zijn afgewezen.

 • Gerenoveerde Abdijtunnel bij Schiphol klaar voor de toekomst

  14 juli 2017

  Gerenoveerde Abdijtunnel bij Schiphol klaar voor de toekomst De provincie Noord-Holland heeft het afgelopen jaar de Abdijtunnel volledig gerenoveerd. De tunnel voldoet nu al aan de eisen van de nieuwe Tunnelwet die in 2019 ingaat. De Abdijtunnel vormt de verbinding tussen Hoofddorp en luchthaven Schiphol en is uitsluitend bedoeld voor busvervoer.

 • Weekendwerkzaamheden N516

  14 juli 2017

  N516 weekendwerkzaamheden Vanaf vrijdag 14 juli 2017 20:00 uur tot en met maandag 17 juli 05:00 uur werkt de provincie Noord-Holland aan het verbeteren van de doorstroming op de N516 (Thorbeckeweg). Tijdens het eerste weekend is de zuidelijke rijbaan van de weg verbeterd. Nu wordt de noordelijke rijbaan aangepakt

 • Herinrichting N243: inspecties bruggen en viaducten

  14 juli 2017

  Herinrichting N243: inspecties bruggen en viaducten In de week van 24 juli 2017 vinden inspecties plaats aan de bruggen en viaducten in en langs de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Dit gebeurt door inspecteurs die te herkennen zijn aan gekleurde hesjes.

 • Stuurgroep HOV in ‘t Gooi bespreekt start aanbesteding

  07 juli 2017

  Stuurgroep HOV in ‘t Gooi bespreekt start aanbesteding De stuurgroep HOV in ’t Gooi kwam op 7 juli voor de laatste keer voor het zomerreces bij elkaar. Er werd een toelichting op de actuele stand van zaken gegeven.

 • Proeftuin op het dak in Startup Village

  05 juli 2017

  Proeftuin op het dak in Startup Village Een dak met allerlei soorten plantjes er op. Midden in het dorp van containers. Zeer zorgvuldig uitgekozen en geplaatst. Hier, bij Startup Village op het Amsterdam Science Park, wordt komende jaren onderzoek gedaan naar de juiste invulling van groene daken.

 • Noord-Hollandse subsidie om duurzame innovaties verder te helpen

  05 juli 2017

  Noord-Hollandse subsidie om duurzame innovaties verder te helpen Om duurzame innovaties te stimuleren, draagt de provincie Noord-Holland twee miljoen euro bij aan de uitvoeringsregeling ‘Mkb Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren’ (MIT). Noord-Hollandse mkb’ers kunnen vanaf 3 juli 2017 subsidie aanvragen voor samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development.

 • 150.000 euro voor zonnestroom

  04 juli 2017

  150.000 euro voor zonnestroom uitsnede De provincie stelt 150.000 euro beschikbaar voor zonnestroominstallaties. De provincie verleende eerder al subsidies voor 156 zonnestroomprojecten.