Werkzaamheden Provincialeweg Venhuizen (N506) op 11 december 2017

De provincie Noord-Holland verricht op maandag 11 december 2017 werkzaamheden op de N506 in Venhuizen.

De provincie vervangt hier een lichtmast ter hoogte van de kruising met de Markerwaardweg. De werkzaamheden vinden plaats tussen 09.00 en 15.00 uur. Het verkeer van Enkhuizen richting Hoorn wordt langs de werkzaamheden geleid. De provincie doet er alles aan om hinder zo veel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail naar het Servicepunt. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via de website van Gebiedscontract Midden Noord of Twitter (@ProvincieNH).
 

Uitgelicht