Van Kemenadeprijs uitgereikt aan Raad voor het Openbaar Bestuur

De prof. dr. J.A. van Kemenadeprijs is op 6 december uitgereikt aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob).

De Rob is een adviesraad die zich bezighoudt met functioneren en inrichting van het openbaar bestuur. Volgens het juryrapport (pdf) heeft de Rob door zijn adviezen, rapporten en conferenties belangrijke bijdragen geleverd op verschillende terreinen. Waarschijnlijk wordt het belang van de Rob voor het openbaar bestuur alleen nog maar groter. 

Van Kemenadeprijs

De Van Kemenadeprijs is dit jaar voor het laatst uitgereikt. Vanaf 2002 werd deze prijs iedere 3 jaar uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk had gemaakt voor het openbaar bestuur. 

Eerdere prijswinnaars waren onder andere Job Cohen en Herman Tjeenk Willink. De prijs is een bronzen wisselbeeld dat de winnaar in bruikleen heeft en een klein bronzen beeldje dat hij mag houden. 

Kemenadeprijs
Op de foto ziet u Han Polman, Jos van Kemenade en Johan Remkes

Uitgelicht