Milieueffectrapportage omgevingsvisie van start

28 december 2017

Gedeputeerde Staten hebben op 19 december 2017 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau NH2050 (NRD) vastgesteld. Dit is de eerste stap in de procedure van de Milieueffectrapportage (MER) van de omgevingsvisie.

De NRD beschrijft welke effecten van de beleidskeuzes in de omgevingsvisie wel en niet zullen worden onderzocht (‘Reikwijdte’) en hoe gedetailleerd(‘Detailniveau’). Daarnaast geeft de NRD informatie over de manier waarop dit zal worden onderzocht. Het is een raadpleging waarover de MER moet gaan en vormt daarmee de basis voor de inspraak. 

Zienswijzen

De NRD (pdf - 708 kb) ligt vanaf 22 december 2017 t/m 31 januari 2018 ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend via omgevingsvisie@noord-holland.nl, onder vermelding van ‘zienswijze NRD NH2050’. Alle ingediende zienswijzen moeten voorzien zijn van datum, naam en adresgegevens. Indien u niet wilt dat uw gegevens openbaar worden gemaakt, dan kunt u dit in de zienswijze aangeven.

De zienswijzen worden meegenomen in de Milieueffectrapportage en medio juni 2018, gezamenlijk met de Omgevingsvisie NH2050, opnieuw ter inzage gelegd.
 

Uitgelicht