Belanghebbenden in gesprek over renovatie Koopvaardersschutsluis Den Helder

Ruim 60 belanghebbenden kwamen op 30 november naar de bijeenkomst van de provincie Noord-Holland over de plannen voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Zij bespraken met elkaar de impact die de renovatie heeft voor hun organisatie.

Uiteenlopende belangen

De Koopvaardersschutsluis is de grootste sluis van Den Helder en is de poort naar het Noordhollandsch Kanaal richting IJmuiden. De belangen zijn groot. Als de sluis dicht gaat voor renovatie moet bedrijven op zoek naar een andere route. Dat is voor het ene bedrijf eenvoudiger te realiseren dan voor het andere. Voordat de renovatie start, wil de provincie van de belangrijkste belanghebbenden en gebruikers horen waar zij tegenaan lopen. Pas daarna kiest de provincie een aanpak.

Werksessies

In 3 werksessies spraken de aanwezigen over 3 oplossingsvarianten. Steeds met het belang voor hun eigen organisatie in gedachten. De sessies leverden een schat aan informatie op. Risico’s, ideeën en aanvullende opmerkingen waar het projectteam, onder leiding van projectmanager Adrie van Hoekelen, dankbaar gebruik van maakt. Het team gaat nu aan de slag met het beoordelen van de resultaten van de bijeenkomst en informeert de belanghebbenden begin volgend jaar over de uitkomsten.

Werksessie

Bacterie

Een renovatie van de Koopvaardersschutsluis is nodig. Tijdens het groot onderhoud in 2015 bleek dat er gaten zaten in de stalen damwanden van de sluis. Uit onderzoek kwam naar voren dat de aantasting van de damwanden ontstaan zijn door een anaerobe bacterie. Ook zorgt de bacterie ervoor dat de staaldikte van de wanden steeds verder terugloopt. Een permanente oplossing is daarom noodzakelijk.

Lees het verslag van de bijeenkomst.

.