December 2017

 • Subsidie voor verkeersveiligheid geopend

  31 december 2017

  Subsidie voor verkeersveiligheid geopend Vanaf 1 januari 2018 kunnen gemeenten en waterschappen weer subsidie aanvragen voor lokale infrastructurele projecten.

 • Provincie investeert in verkeerseducatie jongeren

  29 december 2017

  Provincie investeert in verkeerseducatie jongeren De provincie Noord-Holland stelt in 2018 ruim 9 ton euro subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie.

 • Milieueffectrapportage omgevingsvisie van start

  28 december 2017

  Milieueffectrapportage omgevingsvisie van start Gedeputeerde Staten hebben op 19 december 2017 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau NH2050 (NRD) vastgesteld. Dit is de eerste stap in de procedure van de Milieueffectrapportage (MER) van de omgevingsvisie.

 • Pontveer Westeinde wegens onderhoud uit de vaart

  27 december 2017

  Pontveer Westeinde wegens onderhoud uit de vaart Pontveer Westeinde tussen Anna Paulowna/Breezand en Julianadorp is uit de vaart van vrijdag 29 december 2017, 13.00 uur tot zaterdag 6 januari 2018. Er vaart geen vervangende pont.

 • Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast

  22 december 2017

  Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast Op 18 december 2017 hebben Provinciale Staten (PS) de Koers NH2050 definitief vastgesteld. Een mijlpaal in het proces naar de omgevingsvisie.

 • Onderzoek naar bebording en belijning N516

  22 december 2017

  Onderzoek naar bebording en belijning N516 De provincie heeft diverse meldingen van weggebruikers ontvangen dat de bebording en de belijning op de Thorbeckeweg in Zaandam en de Kolkweg in Oostzaan (N516) verwarring veroorzaakt.

 • Onderzoek Provincialeweg (N241): geen extra verlichting

  22 december 2017

  Verlichting langs Provincialeweg (N241) De provincie Noord-Holland heeft klachten ontvangen over de verlichting van de fietsstraat en parallelweg langs de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat.

 • Blog: Dorpelingen koesteren hun Rijksmonument

  22 december 2017

  Blog Peter Oussoren: Dorpelingen koesteren hun Rijksmonument 55 van de 500 Grootschermers zijn vrijwilliger in hun authentieke Raadhuis uit 1639. Als voorbijgangers en toeristen zien dat de deur open staat, komen ze nieuwsgierig binnen.

 • Gemeente Oostzaan mag niet bouwen in groene bufferzone

  21 december 2017

  Gemeente Oostzaan mag niet bouwen in groene bufferzone De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Oostzaan laten weten niet akkoord te gaan met de plannen om twee woningen toe te staan in de bufferzone, het groene gebied van de Randstad. Bouwen in een bufferzone is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden, waar nu niet aan wordt voldaan.

 • Verkoop Crailo getekend

  21 december 2017

  Met een handtekening van de verkopende provincie Noord-Holland en de kopende drie gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum is vanochtend de aankoop bekrachtigd van Crailo.

 • Provincie geeft ruimte aan prachtlandschap

  20 december 2017

  Provincie geeft ruimte aan prachtlandschap Wat zijn typische kenmerken van het landschap in de provincie Noord-Holland? En hoe zorg je er voor dat die ook in de toekomst behouden blijven?

 • Trajectcontroles op provinciale wegen

  20 december 2017

  Trajectcontroles op provinciale wegen Op de N205 (Driemerenweg) in Haarlemmermeer en de N201 in Amstelveen komen vanaf 2019 trajectcontroles. Het zijn 2 van in totaal 20 trajectcontroles die het Openbaar Ministerie op provinciale wegen in heel Nederland gaat invoeren.

 • Gedeputeerde Staten kiezen voorlopig voorkeursalternatief project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek

  20 december 2017

  Gedeputeerde Staten kiezen voorlopig voorkeursalternatief project Duinpolderweg Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Het doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren. Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek. Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties worden ingediend. Medio 2018 nemen beide provincies een definitief besluit.

 • Tijdelijke afsluiting Schagerweg (N248) in Gemeente Hollands Kroon

  20 december 2017

  Tijdelijke afsluiting Schagerweg (N248) in Gemeente Hollands Kroon De provincie Noord-Holland voert op 21 december tussen 09.00 en 15.00 uur een noodreparatie uit aan een kuil in de Schagerweg (provinciale weg N248). De weg is dan tijdelijk afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Direct aanwonenden kunnen langs de werkzaamheden. WaakSaam voert de werkzaamheden uit.

 • Aanleg busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid vertraagd

  20 december 2017

  Aanleg busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid vertraagd De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg, lopen vertraging op. De vertraging komt door de vondst van lage concentraties PFOS en PFOA verontreiniging in de bodem van het hele werkgebied. Voordat de provincie Noord-Holland het project kan aanbesteden moet er eerst een oplossing komen voor de grond die vrijkomt in het werk. De provincie kan niet zeggen hoeveel vertraging het project oploopt.

 • Besluiten Provinciale Staten 18 december 2017

  19 december 2017

  Besluiten Provinciale Staten 18 december 2017 Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kwamen op 18 december voor het laatst in 2017 bijeen.

 • Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam ter inzage

  19 december 2017

  Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam ter inzage Voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam is het voorontwerp voor het provinciaal inpassingsplan (PIP) gereed.

 • “Nog even geduld op de N302”

  19 december 2017

  “Nog even geduld op de N302” Het verkeer rijdt nu bijna 2 maanden over de nieuwe delen van de N302 bij Zwaag. Dit is een tijdelijke situatie tot eind 2018. Nieuwe situaties zijn altijd wennen. Zeker in combinatie met het herfst- en winterweer zorgde de nieuwe verkeerssituatie zo nu en dan voor opstoppingen.

 • Werkzaamheden Oude Provincialeweg Heerhugowaard (N242) op 20 december 2017

  19 december 2017

  Werkzaamheden Oude Provincialeweg Heerhugowaard (N242) op 20 december 2017 De provincie Noord-Holland voert op woensdag 20 december 2017 werkzaamheden uit aan de Oude Provincialeweg (N242). De provincie doet hier onderzoek naar het wegprofiel op de parallelweg tussen de Smuigelweg en de kruising met de N504 in Heerhugowaard.

 • Damen Shipyards wint prijsvraag Bedrijvig Groen

  18 december 2017

  Damen Shipyards wint prijsvraag Bedrijvig Groen Afbeelding Damen Shipyards, Firma Eikelboom en ‘De Natuurzuil’ hebben de beste ideeën voor groenere bedrijventerreinen. Zij zijn de winnaars van de prijsvraag Bedrijvig Groen.

 • Huis van Hilde viert kerst met Vikingen

  18 december 2017

  Huis van Hilde viert kerst met Vikingen Kom in de kerstvakantie naar Huis van Hilde in Castricum en vier kerst met de Vikingen. Rond dit thema is van alles te beleven voor groot en klein. Veel activiteiten zijn gratis.

 • Provincie Noord-Holland en Hilversum sluiten Package deal over verontreinigd grondwater

  15 december 2017

  Provincie Noord-Holland en Hilversum sluiten Package deal over verontreinigd grondwater De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van meerdere verontreinigingen van het grondwater in Hilversum.

 • Gevraagd: initiatieven voor het platteland

  15 december 2017

  Bereikbaarheid platteland Hoe blijft het platteland leefbaar en bereikbaar? Heeft u een initiatief dat hieraan een bijdrage levert? Of juist een goed idee waarvoor u steun wilt hebben?

 • Overeenstemming kavelruil voor natuurcompensatie

  15 december 2017

  Overeenstemming kavelruil voor natuurcompensatie Om de nieuwe aansluiting op de A9 aan te kunnen leggen, is het nodig om grond van diverse partijen te verwerven. De afgelopen jaren is door de gemeente Heiloo intensief onderhandeld met eigenaren en pachters in het gebied over een vrijwillige kavelruil. Het resultaat is nu dat er overeenstemming bereikt is tussen de gemeente, provincie en de grondeigenaren. Op 7 december 2017 is de kavelruilovereenkomst ondertekend. In de kavelruil hebben 15 partijen zich aan elkaar verbonden en hebben zij ruim 73 hectare grond met elkaar geruild. Naast de grond voor de weg, is ook 5,5 hectare bestemd voor natuurcompensatie.

 • Wat te doen met die lege stal?

  14 december 2017

  Wat te doen met die lege stal? Met name in het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan.

 • Pilots aanpak Cabomba gestart

  14 december 2017

  Pilots aanpak Cabomba gestart In de afgelopen periode zijn er lokaal een aantal pilots gestart om de Cabomba aan te pakken.

 • Concurrentiepositie Schiphol onder druk

  14 december 2017

  Concurrentiepositie Schiphol onder druk Als er niets verandert aan de groei en druk op Schiphol, wordt vliegen vanaf Schiphol duurder. Reizigers gaan meer betalen voor hun tickets, zijn mogelijk langer onderweg en hebben minder keuzes in vluchttijden en bestemmingen dan op concurrerende luchthavens.

 • Provincie helpt woningeigenaren bij energiezuinig maken van hun huis

  14 december 2017

  Provincie helpt woningeigenaren bij energiezuinig maken van hun huis De provincie Noord-Holland investeert ruim 10 miljoen euro in het duurzaam maken van bestaande woningen. Het geld wordt vooral ingezet om het voor particuliere woningeigenaren eenvoudiger te maken hun huis te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken.

 • Van Vliet-Kuiper benoemd tot waarnemend burgemeester Enkhuizen

  13 december 2017

  Van Vliet-Kuiper benoemd tot waarnemend burgemeester Enkhuizen In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Enkhuizen heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om Albertine van Vliet-Kuiper met ingang van 10 januari 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Enkhuizen.

 • Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer

  13 december 2017

  Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Landsmeer heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om Anne Lize van der Stoel met ingang van 17 januari 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Landsmeer.

 • Statenlid Jack Portegijs (PVV) overleden

  13 december 2017

  Statenlid Jack Portegijs (PVV) overleden Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van de heer Jack Portegijs, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de PVV sinds april 2015.

 • Ruim 7 miljoen voor woningbouw Noord-Holland

  13 december 2017

  Ruim 7 miljoen voor woningbouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouw in de provincie.

 • Extra digitale neuzen tegen stankoverlast

  13 december 2017

  Extra digitale neuzen tegen stankoverlast De provincie Noord-Holland bouwt samen met het Havenbedrijf Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een dekkend netwerk van eNoses om stank te detecteren.

 • Aanleg Uithoornlijn kan van start

  13 december 2017

  Aanbesteding aanleg Uithoornlijn kan van start Nadat eerder de gemeenteraad van Uithoorn en Amstelveen een positief advies gaven, is ook de Regioraad akkoord met het uitvoeringsbesluit van de Uithoornlijn.

 • Nautisch beheer Wilhelminasluis naar Zaanstad

  13 december 2017

  Nautisch beheer Wilhelminasluis naar Zaanstad De provincie Noord-Holland draagt het nautisch beheer van de Wilhelminasluis in Zaandam over aan de gemeente Zaanstad.

 • Een schonere zwemplek voor alle Noord-Hollanders

  13 december 2017

  Een schonere zwemplek voor alle Noord-Hollanders De provincie werkt aan schonere zwemplekken in het open water in Noord-Holland. Het gaat om het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen. De locatiebeheerders zijn samen met het waterschap verantwoordelijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De provincie gaat de beheerders helpen door een deel van de kosten te betalen.

 • Samenwerking nodig om regio Amsterdam bereikbaar te houden

  12 december 2017

  Samenwerking nodig om regio Amsterdam bereikbaar te houden In het eerste overleg tussen de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de minister en de staatsecretaris van Infrastructuur & Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken, is afgesproken dat er wordt samengewerkt in een programma dat de bereikbaarheid van de regio moet verbeteren.

 • Gevolgen zelfrijdende auto’s in Noord-Holland

  12 december 2017

  Gevolgen zelfrijdende auto’s in Noord-Holland De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten een studie doen naar de gevolgen van de komst van de zelfrijdende auto’s en andere voertuigen in Noord-Holland.

 • Informatiebijeenkomst herinrichting N243 in Middenbeemster gaat niet door

  11 december 2017

  Informatiebijeenkomst herinrichting N243 in Middenbeemster gaat door Opsomming In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft in overleg met de gemeente Beemster en burgemeester mevrouw A.J.M. van Beek de provincie toch besloten om de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Middenbeemster vanavond, maandag 11 december, niet door te laten gaan.

 • Eigen munt voor Stelling van Amsterdam

  12 december 2017

  Eigen munt voor Stelling van Amsterdam foto 1 De Stelling van Amsterdam heeft vanaf 7 december haar eigen munt. Voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk verrichtte de ceremoniële eerste slag van de munt.

 • Stuurgroep HOV sluit jaar af

  08 december 2017

  Stuurgroep HOV sluit jaar af Op vrijdag 8 december vond de laatste stuurgroep HOV in ’t Gooi in 2017 plaats.

 • Partijen HOV in ’t Gooi akkoord over aanvullende afspraken

  08 december 2017

  Partijen HOV in ’t Gooi akkoord over aanvullende afspraken Bestuurders van de provincie Noord-Holland en alle gemeenten die bij het project HOV in ’t Gooi betrokken zijn, hebben op vrijdag 8 december hun handtekening gezet onder een aantal aanvullende samenwerkingsafspraken.

 • Startup in Residence krijgt vervolg in 2018

  08 december 2017

  Startup in Residence krijgt vervolg in 2018 Het programma Startup in Residence van de provincie Noord-Holland krijgt een vervolg. Dat werd bekendgemaakt op 7 december tijdens de Demo Day van de huidige lichting deelnemers.

 • Collegeavond in Frans Hals Museum over dieren, globes en wereldhandel

  08 december 2017

  Collegeavond in Frans Hals Museum over dieren, globes en wereldhandel In het Frans Hals Museum in Haarlem vindt op maandag 11 december een collegeavond plaats van het Rondje Kunst. Deze editie is gewijd aan de tentoonstelling A Global Table, die tot en met 7 januari 2018 te zien is in het museum

 • Belanghebbenden in gesprek over renovatie Koopvaardersschutsluis Den Helder

  07 december 2017

  Belanghebbenden in gesprek over renovatie Koopvaardersschutsluis Den Helder - foto 2 Ruim 60 belanghebbenden kwamen op 30 november naar de bijeenkomst van de provincie Noord-Holland over de plannen voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Zij bespraken met elkaar de impact die de renovatie heeft voor hun organisatie.

 • Uitstel afsluiting Burgemeester Visserbrug in Den Helder

  07 december 2017

  Afsluiting Burgermeester Visserbrug in Den Helder De eerder aangekondigde afsluiting van de Burgemeester Visserbrug van vrijdag 8 tot en met maandagochtend 11 december is uitgesteld. Dit in verband met de voorspelde weersomstandigheden.

 • Markermeerdijken klaar voor inspraak

  07 december 2017

  Markermeerdijken klaar voor inspraak De provincie Noord-Holland legt de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project “Versterking Markermeerdijken Hoorn en Amsterdam” ter inzage.

 • Zorgen en kansen Brexit

  07 december 2017

  Zorgen en kansen Brexit Noord-Holland en Engeland doen al eeuwenlang zaken met elkaar. De Engelse chocoladefabriek Cadbury krijgt zijn cacao uit de Zaanstreek. Op menige Engelse vensterbank prijkt een Hollands boeket. En samen bevissen we de Noordzee. De Brexit heeft daarom ook gevolgen voor Noord-Holland.

 • Van Kemenadeprijs uitgereikt aan Raad voor het Openbaar Bestuur

  06 december 2017

  Van Kemenadeprijs uitgereikt aan Raad voor het Openbaar Bestuur De prof. dr. J.A. van Kemenadeprijs is op 6 december uitgereikt aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob).

 • Programma ‘Warmte en Koude’ Metropoolregio Amsterdam gaat door

  06 december 2017

  Programma ‘Warmte en Koude’ Metropoolregio Amsterdam gaat door De partners van het programma Warmte Koude Metropoolregio Amsterdam hebben half november besloten dat het programma door gaat.

 • Aan de slag met de Oostelijke Vechtplassen

  06 december 2017

  Aan de slag met de Oostelijke Vechtplassen 21 organisaties hebben hun handtekening gezet om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst.

 • Werkzaamheden Provincialeweg Venhuizen (N506) op 11 december 2017

  06 december 2017

  Werkzaamheden Provincialeweg Venhuizen (N506) op 11 december 2017 De provincie Noord-Holland verricht op maandag 11 december 2017 werkzaamheden op de N506 in Venhuizen.

 • Proefrit pilot fietspad (N247)

  06 december 2017

  Proefrit pilot fietspad (N247) Op 21 december 2017 om 15.00 uur vindt een proefrit plaats op een deel van het fietspad langs de N247.

 • Iepen en lindes planten langs de Jaagweg (N235)

  05 december 2017

  Iepen en lindes planten langs de Jaagweg (N235) Nu de werkzaamheden aan de Jaagweg (N235), de spitsbusbaan en de voetgangersonderdoorgang bij Ilpendam het einde naderen, is het tijd om weer bomen te planten langs de N235 tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam. Provincie Noord-Holland plant er lindes en 2 soorten iepen terug.

 • Asfaltwerkzaamheden aan fietspad N235

  05 december 2017

  Asfaltwerkzaamheden aan fietspad N235 Het asfalt van het fietspad langs de Jaagweg (N235) sluit niet goed aan op de perceeltoegangen aan de Jaagweg. In de periode van 6 december 2017 6.00 uur tot en met 8 december 20.00 uur wordt het fietspad afgesloten voor het frezen en asfalteren van de inritten aan deze weg.

 • Astrid Nienhuis nieuwe burgemeester Heemstede

  05 december 2017

  Astrid Nienhuis nieuwe burgemeester Heemstede Astrid Nienhuis is benoemd tot burgemeester van Heemstede. De benoeming gaat in op 17 januari 2018. Nienhuis is 52 jaar en lid van de VVD. Zij is sinds 2011 burgemeester van Landsmeer.

 • Asfaltboringen N239 tussen Nieuwe Niedorp en Lambertschaag

  05 december 2017

  Asfaltboringen N239 tussen Nieuwe Niedorp en Lambertschaag In aansluiting op het voorbereidend bodemonderzoek afgelopen november, voert de provincie Noord-Holland milieutechnisch onderzoek uit en doet in december en januari asfaltboringen op diverse locaties op de N239 tussen Nieuwe Niedorp en Lambertschaag. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.

 • Dienstregeling bussen vanaf 10 december

  05 december 2017

  Dienstregeling bussen vanaf 10 december De werkzaamheden aan de busbaan HOV Schiphol-Oost lopen vertraging op. Dit heeft gevolgen voor de dienstregeling van de bussen per 10 december 2017. Connexxion rijdt vanaf dan met de nieuwe lijn 180; dit is 1 van de nieuwe hoogfrequente ringlijnen op Schiphol.

 • Werkzaamheden herinrichting N241 tussen Schagen en Verlaat klaar

  04 december 2017

  Werkzaamheden herinrichting N241 tussen Schagen en Verlaat klaar Afbeelding De provincie Noord-Holland voert op 8 december 2017 de laatste asfaltwerkzaamheden uit aan de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat.

 • Lessen trekken uit N201 voor Duinpolderweg

  04 december 2017

  Lessen trekken uit N201 voor Duinpolderweg Leden van de commissie Mobiliteit en Financiën van de provincie Noord-Holland bezochten 1 december samen met bestuurders uit de regio de vernieuwde N201 ten noorden van Uithoorn.

 • Verkeer over nieuw deel N23 Westfrisiaweg

  04 december 2017

  Verkeer over nieuw deel N23 Westfrisiaweg Afbeelding Het verkeer op de N302 tussen de Rijweg in Zwaag en Noorderboekert in Zwaagdijk rijdt vanaf donderdag 7 december 2017 over een deel van de nieuwe N23 Westfrisiaweg.

 • Bibliotheek Heiloo wint Social Sofa

  04 december 2017

  Bibliotheek Heiloo wint Social Sofa Afbeelding De bibliotheek in Heiloo heeft een Social Sofa gewonnen voor het meest innovatieve bibliotheekproject in Noord-Holland. Gedeputeerde Jack van der Hoek onthult de bank, bij de Witte Kerk in Heiloo, op maandag 4 december om 16.00 uur.

 • Leerlingen ROC Amsterdam op bezoek in provinciehuis

  01 december 2017

  Leerlingen ROC Amsterdam op bezoek in provinciehuis Leerlingen van de studie beveiliging van het ROC Amsterdam bezochten op 1 december het provinciehuis van Noord-Holland.

 • Provincie onderzoekt beleving van stationsgebieden

  01 december 2017

  Provincie onderzoekt beleving van stationsomgeving In de komende weken voert de provincie een belevingsonderzoek uit in de directe omgeving van alle 60 treinstations in Noord-Holland.

 • Geinboogbrug bij Driemond kan weer 100 jaar mee

  01 december 2017

  Geinboogbrug bij Driemond kan weer 100 jaar mee De renovatie van de Geinboogbrug in Driemond is klaar. De brug kan weer zo’n 100 jaar mee.