Inspiratiemiddag Amsterdam Wetlands

Zet dit in mijn agenda

gedeputeerde Adnan Tekin is aanwezig bij de Inspiratiemiddag Amsterdam Wetlands en neemt het exemplaar perspectief Amsterdam Wetlands in ontvangst. Amsterdam Wetlands is een initiatief uit het maatschappelijk veld van in het gebied actieve terreinbeheerders.

Datum
donderdag 12 juli, 2018 van 15:00 tot 16:30
Locatie
Amsterdam

Het concept Amsterdam Wetlands schetst het gezamenlijke perspectief op de toekomst van natuur en landschap in Laag-Holland.  Tijdens deze inspiratiemiddag voor bestuurders in Laag-Holland wordt kennis gemaakt met het (veen)gebied en waarbij het concept Amsterdam Wetlands wordt geschetst en toegelicht. De organiserende partijen zijn : Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland.

Uitgelicht